Ny kurs med nytt upplägg - Muntligt berättande i pedagogisk praktik

Nyheter

Hösten 2023 startar en ny distanskurs på Linnéuniversitet, med fokus på att kunna utveckla och använda det Muntligt berättandet som ett extra verktyg, i undervisning, i eget berättande, i skapande verksamheter mm.

Ny universitetsutbildning på distans

Hösten 2023 startar vi,  Sagobygden, en ny distansutbildning på Linnéuniversitetet  ”Muntligt berättande i pedagogisk praktik”.

.

För dig som arbetar som musikpedagog, bibliotekarie, lärare i grundskolan eller gymnasiet, fritidslärare, förskolelärare, och andra yrken där du möter människor i pedagogiskt arbete. Arbetar du i en pedagogisk verksamhet och är intresserad av det muntliga berättandet, av att kunna fånga lyssnaren och att utveckla ditt pedagogiska arbete? Då är detta kursen för dig. Här får du extra verktyg inom pedagogisk och didaktisk kunskap och kunskap kring berättandets implikationer för undervisning och lärande i pedagogiska verksamheter.

.

Kursen har ett mycket varierande upplägg med föreläsningar, seminarier, praktiska övningar samt fältstudier. Tillsammans undersöker vi det muntliga berättandets generella betydelse för ett livslångt lärande där specifikt barns och vuxnas eget berättande behandlas. Ur ett kritiskt perspektiv diskuteras berättandets risker och möjligheter i ett modernt, jämställt och demokratiskt samhälle.

.
Läs mer i kursplanen. Du är också varmt välkommen att kontakta oss för mer information: tine.winther@sagobygden.se

OBS: Sista ansökan till hösten 2023 är 17 april.

 

Länk till Linnéuniversitets sida och ansökan

Länk till kursplanen här (pdf)