Berättande i vården

BERÄTTANDE I VÅRDEN

Vi vet att det muntliga berättandet kan bidra till en tydligare och mer förtrolig kommunikation mellan patient, anhörig och vårdpersonal. Ett extra verktyg i den ordinarie verksamheten. Några ingångar kan vara dessa;
• vidareutveckling inom den personcentrerade vården
• ökad delaktighet i den egna vården
• stöd för att diskutera delaktighet och tillgänglighet till exempel för den som har en funktionsvariation
• skapa plattform för diskussioner kring hur våra och andras berättelser berör oss och hur tolkningen av det vi hör och ser påverkar vårt bemötande
• hjälpmedel för att få tillbaka ett språk
• hjälpa till att låta världen stanna upp för en stund för svårt sjuka barn och erbjuda en paus från det tunga och svåra

 

Hör av er med frågor, eller boka en tid så kan vi berätta mer om vad vi kan erbjuda utifrån dina önskemål och behov i förhållande till den aktuella verksamheten;
kontakt@sagobygden.se
tine.winther@sagobygden.se

 

WHO´s rapport: Health Evidence Network synthesis report 67 –
What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being?

Enligt denna är det bevisat från en mängd olika kliniska områden hur kultur spelar en framträdande roll i hälsofrämjande arbete.
• Hur kultur hjälper till att förebygga uppkomsten av psykisk sjukdom
• Hur kultur kan användas i behandlingen vid psykisk sjukdom.
• Hur kultur kan göra skillnad vid neurologiska funktionsvariationer och vid smärtbehandling.

 

Studier har gjorts och visat att muntligt berättande är;
• ångestdämpande, ger patienter möjlighet att både uttrycka känslor och dela erfarenheter.
• det har också rapporterats att berättande kan förbättra minne, lyssnande, uppmärksamhet, kommunikation och öka medvetenheten av det patienten står inför.

 

SÅ VARFÖR BERÄTTANDE INOM VÅRDEN?

Muntligt berättande är stärkande och kan stödja patienter och deras anhöriga med strategier för att hantera livet vid till exempel sjukdom och ge strategier som kan tillämpas i det dagliga livet.