Berättande för äldre

BERÄTTANDE FÖR ÄLDRE

Sagobygden berättar på äldreboenden, dagcentraler mm. Under temat ”Vi minns”, åker Sagobygdens pedagoger runt till äldreomsorgen. Vi berättar för olika grupper av äldre. Det blir  en glädjefull mix av berättelser, visor, föremål, smaker och dofter. Upplägget anpassas efter de äldres behov och utarbetas i dialog med äldreboendet.
Kontakta oss för mer information och idéer: kontakt@sagobygden.se

 

MÖTEN MED MINNEN
MÖTEN MED MINNEN

Möten med minnen är namnet på en serie specialanpassade visningar på Sagomuseet. De vänder sig till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Dessa mycket uppskattade visningar ges i en liten grupp och i lugnt tempo. På detta sätt aktiverar vi minnet. Vi samtalar om det mesta som mycket runt våra tavlor, väsen, gåtor, sånger, sagor och sägner. Det händer också att vi plockar upp olika teman, som till exempel; semester, kalas, julen, traditioner.  En träff /visning tillsammans med en kopp kaffe och kaka tar ca 1 tim 15 min.

Kontakta oss för mer information, fråga oss gärna om tidigare träffar och vår erfarenhet därifrån: kontakt@sagobygden.se

 

BAKGRUND
Visningen ”Möten med minnen” grundar sig i Alzheimerfondens landsomfattande projekt (2013–2015) med samma namn, riktat till människor som drabbats av någon form av demenssjukdom. Ett flertal museer arbetar idag med Möten med minnen-visningar.

Syftet var att ge stimulans till personer med demensdiagnos och samtidigt förbättra deras livskvalitet. Grunden till projektet finns i ett prisbelönt program för alzheimersjuka som tagits fram vid MoMa, Museum of Modern Art i New York.