Sagobygden – Förgrundsgestalter

 

I Sagobygden levde några av vårt lands främsta sagoberättare och insamlare av muntliga berättare.

 

Djävulen var från början en ängel. Han blev utkastad från himlen och föll ner på jorden. I sitt fall drog han med sig sitt anhang av onda andar. De regnade ner i tre dagar. De som föll på tomterna vid husen blev tomtar och vättar. De som föll i sjöar och åar blev näckar och sjörån. De som föll i skogarna blev skogsrån. De som föll bland bergen blev jättar och troll. Det måtte ha regnat mycket över den här delen av Småland, så mycket oknytt och lortaty det finns här.

 

Finns det oknytt och lortaty finns det också fullt med gamla spännande sägner och berättelser. Och berättare! Fattighjonet Mickel i Långhult (1778-1860) kallades av nobelpristagaren Harry Martinsson för ”den svenska folksagokretsens största triumfäss”. I djupaste armod skrev han i sin backstuga ner sina särpräglade sagor och berättelser. Han berättade på traditionens grund men fyllde sagorna med sina egna livserfarenheter.

 

Häradsmålaren Sven Sederström (1810-1846) fick ett kort och tragiskt liv. Men han har skrivit ner några av vårt lands vackraste folksagor, Prins Hatt under jorden och Lilla Rosa och Långa leda. Det unika med Mickel och Sven Sederström var att de själva skrev ner sina sagor. Det är därför de ger en sådan levande bild av de breda folklagrens liv och tankar, drömmar och förhoppningar.

 

Det var sagosamlaren Gunnar Olof Hyltén-Cavallius (1818-1889) som samlade in de folkliga sagorna i Sagobygden. Han föddes i Vislanda och gav 1844-49 ut den klassiska svenska sagoboken Svenska folksagor och äventyr, Sveriges motsvarighet till Bröderna Grimms sagor. Hans far prosten Carl Fredrik Cavallius (1781-1857) var en fängslande sagoberättare.

 

Halta Kajsa i Ryd (1792-1857) var en annan betydelsefull uppgiftslämnare till Hyltén-Cavallius. I sina memoarer skrev han att ”jag har under hela mitt liv aldrig träffat en kvinna med rikare poetisk uppfattning än denna obemärkta kvinna ur folket”.

 

Sveriges första sagoprofessor Carl Wilhelm von Sydow (1878-1952) föddes och växte upp i Sagobygden och var en outtröttlig samlare av berättelser från sin hembygd.

 

 

VILL DU VETA MER OM SAGOR, SÄGNER OCH MUNTLIGT BERÄTTANDE I SAGOBYGDEN?
  • Sagomuseet har givit ut tre häften På upptäcktsfärd i Sagobygden som innehåller rikligt med sägner och berättar om sagoberättarna. Det finns ett häfte för varje Sagobygdskommun!
  • Folksagan i Sverige, Per Gustavsson & Ulf Palmenfelt 2018
  • Den förtrollade pissepottan innehåller alla sagor som gestaltas på Sagomuseet och berättar om sagoberättarna.
  • Sven Sederströms sagor, Monika Eriksson. Ljungby, 2011
  • Mickels sagor, Per Gustavsson. Stockholm 1996
  • Småländska sagor, Per GustavssonVäxjö 2005
  • ”En bra lögn hinner från Växjö till Jönköping medan sanningen letar efter sina träskor”. Om muntligt berättande i SmålandPer Gustavsson. Ingår i: Författare i Småland. Stockholm 1998
  • På upptäcktsfärd i Sagobygden, Per Gustavsson. Ingår i: Kronobergsboken 2003, Ett landskap minns sitt förflutna.