Vetenskapliga rådet på Sagobygden

SAGOBYGDEN ÄR I STÄNDIG UTVECKLING

”För att utveckla Sagobygdens verksamhet inrättas under 2022 ett vetenskapligt råd. Rådet har till uppgift att, utifrån vetenskapliga rön, följa organisationens arbete, stödja och kritiskt granska och återkoppla med synpunkter för att inspirera och förbättra en pågående metodutveckling.”  Tillsammans arbetar vi för att skapa gemensamma utvecklingsprojekt.

.

Det vetenskapliga rådet representerar skilda vetenskapliga discipliner såsom etnologi, kulturarv, arkeologi, designvetenskap, entreprenörskap och pedagogik. Vi är stolta över att kunna meddela att alla tillfrågade tackat ja till vår inbjudan att delta aktivt i rådet, som kommer att ha sin första sammankomst via Zoom, 8 mars 2022.

.

SAGOBYGDENS VETENSKAPLIGA RÅD BESTÅR AV:

Pedagogik
Ola Henricsson, doktorand i Pedagogiskt arbete vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs Universitet. Ola undervisar på Sagobygdens universitetskurs – Muntligt berättande i förskola och skola på Linnéuniversitetet

.

Etnologi, kulturarv
Lizette Gradén, docent och universitetslektor vid Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskap avdelningen för etnologi
Thomas O´Dell, professor vid Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskap avdelningen för etnologi
Fredrik Skott, etnolog och chef för Institutet för språk och folkminnen i Göteborg, docent, sekreterare Kungliga Gustav Adolfs Akademien

.

Arkeologi, kulturarv
Bodil Petersson, professor i arkeologi med inriktning kulturarv vid Linnéuniversitetet
Anders Högberg, professor i arkeologi, föreståndaren för Centrum för tillämpat kulturarv vid Linnéuniversitetet

.

Digital utveckling
Charlotte Magnusson, docent, Certec, Institutionen för designvetenskap vid Lunds Tekniska Högskola

.

Entreprenörskap
Marina Jogmark, fil.dr, universitetslektor vid Linnéuniversitetet, Institutionen för organisation och entreprenörskap, Kalmar

.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:

Tine Winther / Verksamhetsledare Sagobygden
tine.winther@sagobygden.se . 072-644 60 18

 

Per Gustavsson / Ordförande Berättarnätet Kronoberg
per.gustavsson@telia.com . 070-631 30 93