Unesco ackreditering

Berättarnätet Kronoberg är ackrediterad rådgivare

Den ideella föreningen Berättarnätet Kronoberg, är huvudman för Sagobygden, där Sagobygdens Musik-& Berättarfestival, Sagomuseet, 43 Sägenplatser och ett brett pedagogiskt arbete ingår.

Berättarnätet Kronoberg blev ackrediterad rådgivare till konventionen 2014. I juni 2020 fanns det 157 rådgivande organisationer i världen. Unesco reviderar var fjärde år listan av rådgivare, detta innebär att den rådgivande parten blir granskad. Uppfylls inte kravet vid granskningen, förloras den rådgivande rollen. Detta system med ackrediterade organisationer, är ett sätt att knyta det internationella arbetet nära utövarna av immateriellt kulturarv och ett tydligt sätt för oss utövare att kunna påverka och ge råd till världens främsta kulturorgan.

För mer info om vår ackreditering:

https://ich.unesco.org/en/accredited-ngos-00331

.

Styrelseledamot och ordförande

De godkända rådgivarna är anslutna till en världsomspännande organisation som heter ICH NGO Forum.  2018 satt Sagobygdens verksamhetschef i styrelsen och representerade det geografiska området Väst Europa och Nordamerika. I december 2019, på organisationens årsmöte, blev Sagobygdens verksamhetschef vald till ordförande för styrelsen. En post man innehar ett år.

Mer info om ICH NGO Forum:

www.ichngoforum.org