Unesco ackreditering

Berättarnätet Kronoberg är ackrediterad rådgivare

Berättarnätet Kronoberg, som är den ideella föreningen som är huvudman för Sagobygden, blev ackrediterad rådgivare till konventionen 2014. Föreningen är ensamma om denna utmärkelse i Sverige. I juni 2020 fanns det 157 organisationer i världen som är rådgivare. Unesco reviderar alltid listan av rådgivare, var fjärde år blir man granskad av Unesco och om man inte uppfyller kraven blir man bortplockad. Detta system med ackrediterade organisationer, är ett sätt att knyta det internationella arbetet nära utövarna av immateriellt kulturarv och ett tydligt sätt för oss utövare att kunna påverka och ge råd till världens främsta kulturorgan.

För mer info om vår ackreditering:

https://ich.unesco.org/en/accredited-ngos-00331

Styrelseledamot och ordförande

De godkända rådgivarna är anslutna till en världsomspännande organisation som heter ICH NGO Forum. Sedan 2018 sitter Sagobygdens verksamhetschef Meg Nömgård i styrelsen och representerar det geografiska området Väst Europa och Nordamerika. I december 2019, på organisationens årsmöte, blev Meg vald till ordförande för styrelsen. En post man innehar ett år.

Mer info om ICH NGO Forum:

www.ichngoforum.org