Vård och omsorg

VÅRD OCH OMSORG – NÅ FRAM GENOM BERÄTTANDET SOM GRUND

Den personcentrerade vården bygger på nyckelbegrepp som – partnerskap och patientberättelse. Att personal och patient tar tillvara på varandras erfarenheter och kunskaper för planering av vård och rehabilitering. Detta sker bäst genom att ta tillvara på patientberättelsen, den berättelsen som patienten eller närstående kan berätta om tillståndet och upplevelsen, livssituationen och den egna motivationen eller viljan.

 

Att låta berättelsen står i centrum, kräver att vårdpersonalen lyssnar och ta del av berättelser från patienter och närstående. Det tar längre tid än att berätta för patienten vad de ska göra. Men att lyssna på berättelsen är nödvändigt för att skapa sammanhang, helhet och mening.

 

Den grundläggande idéen är, att det som patienten berättar om sin sjukdom är precis densamma som den du hittar i en traditionell berättelse och i en roman. Den har en början, en mitt och ett slut. Till och med tystnaden berättar. Du kan lära dig att analysera patientens berättelse genom att studera berättelser.

 

(Sagobygden har kurser för dig som vill lära dig mera om berättelsens struktur och betydelse i vårdarbetet.)