Styrelsen

BERÄTTARNÄTET KRONOBERGS STYRELSE 2023

Ordförande
Per Gustavsson
per.gustavsson@telia.com
070-631 30 93

Vice ordförande
Katarina Lönngren Rask
info@katarinalonngren.se

Kassör
Bengt Johansson
bengt.art.johansson@telia.com

 

Ledamöter

Mija Ahlander
mija.ahlander@gmail.com

Maria Berglund
miaberglund74@gmail.com

Agneta J-son Granemalm
agneta@granemalm.se

Meja Ohlsson Rodriguez
mejaor@gmail.com

Irene Olofsson
irene.olofsson@bolmso.se

Bengt Göran Söderlind
bengt-goran.soderlind@markaryd.se