Grundsärskola

GRUNDSÄRSKOLAN MÅLGRUPP: ÅRSKURS F – ÅK 9
En berättarföreställning där lek och tecken som stöd används för att levnadsgöra berättelserna.
Se, känna, lukta och smaka, berättarpedagogen anpassar föreställningen efter gruppens funktionsvariationer.
Har ni specificka önskemål på tema, fråga oss.
TID: ca 30-45 min
ANTAL: ca 20 barn
PLATS: Ert klassrum eller Sagomuseet
PRIS: 2.200 kr per besök och klass, exkl reseersättning