Utbildning och kurser

Universitetsutbildning

Sedan 2006 har vi haft vår ”egen” universitetsutbildning. Först på Högskolan på Gotland, sedan genom Linnéuniversitetet där vi våren 2017 startade den mycket uppskattade kursen Muntligt berättande i förskola och skola vilken hålls i Växjö/Ljungby på 15 poäng halvfart. Vi erbjuder den två gånger per år, en på vårterminen och en hybrid sommar/höst kurs. Det är en utbildning för dig som är verksam eller är blivande lärare i förskola eller grundskola, samt till andra som möter barn i förskole- eller skolåldern.
För mer info se: https://lnu.se/kurs/muntligt-berattande-i-forskola-och-skola/distans-deltid-vt/

 

Fortbildningar

Vill ni få verktyg att berätta muntligt i klassrummet? Lära er ta till vara på ert lokala muntliga kulturarv? Eller gå in på djupet i Sagobygdens pedagogiska böcker Värdefulla & Gränslösa Sagor? Sagobygdens berättarpedagoger har lång erfarenhet av att fortbilda pedagoger och vi skräddarsyr gärna upplägg för just er personalgrupp.

 

Kurser

Genom åren har vi genomfört kurser riktade mot näringslivet, där fokus har varit att använda muntligt berättande för bättre kommunikation och för att motivera medarbetare. Vi erbjuder även kurser för guider, såväl i guideteknik som hur de kan använda sig av muntligt berättande för att fånga sin publik. Att just fånga sina åhörare är viktigt oavsett om du är guide eller företagsledare, därför erbjuder vi även kurser i just ”Fånga din publik, retoriska knep och berättarteknik”. Vi kan även coacha enskilda som har ett viktigt tal att hålla.

T.ex har vi genomfört: HIAB – under 4 dagar träffade vi 128 av HIABs internationella chefer för en kurs med ”Communicate strategy with the help of Storytelling”.

Stockholms Lokaltrafik, trafikförvaltningens ledningsgrupp ”Muntligt berättarteknik för tydligare kommunikation”

Guideutbildning, Storytelling för guider; Sweguide, Vadstena Folkhögskola.

 

Kontakta oss på Sagobygden för ett första samtal

Har du en idé eller fundering, eller kanske du söker nya inspel till en uppstart, ett teambygge eller ren inspiration. Våga testa något nytt, eller boka ett redan beprövat koncept.  Hör av dig så funderar vi tillsammans. Varmt välkommen!

Tine Winther / Verksamhetsledare på Sagobygden

tine.winther@sagobygden.se
072-644 60 18