Berättarnätets vision

Föreningens vison

:: att lyfta fram muntlig berättartradition som en del av det immateriella kulturarvet

:: att sprida kunskap om folksagor, sägner och annan folkdikt för att trygga och höja medvetenheten om det immateriella kulturarvet

:: att värna om Sagobygdens och Kronobergs berättartraditioner

:: att äga och driva Sagomuseet i Ljungby och Sagobygden

:: att uppmuntra till och bedriva forskning, utbildning och arkivering inom ämnesområdet muntligt berättande

:: att arrangera berättarfestivaler med nationella och internationella medverkande

:: att samverka med nationella och internationella kulturinstitutioner och enskilda som värnar om det muntliga berättandets traditioner och utveckling

:: att utgöra ett nätverk inom Norden och ett kunskapscentrum för människor som är intresserade av muntligt berättande samt aktivt stimulera muntligt berättande.