Projekt i Sagobygden

Vi arbetar kontinuerligt i projektform med varierande upplägg. Tidsmässigt kan det vara samarbeten som pågår i allt från någon månad till flera år. Vi arbetar såväl lokalt, nationellt som internationellt. Gemensamt för alla projekt är det berikar och utvecklar verksamheten vars fokus är att lyfta fram och trygga den muntliga berättartraditionen. Vi arbetar för att stimulera det muntliga berättandet i såväl kulturform som ett medel för kommunikation och erfarenhetsutbyte mellan människor. Välkommen att kontakta oss för mer detaljerad information: kontakt@sagobygden.se

 

PÅGÅENDE PROJEKT

Creative Europe – Cassandra
Ett projekt för unga berättare som representerar fem internationella berättarfestivaler i Europa. Man vill öka kapaciteten hos såväl berättare som berättarorganisationer att arbeta internationellt, att nå ny publik samt lyfta kulturens roll för samhället.

Creative Europe   ICH Journeys
Ett samarbete med Thomas Moore University i Belgien och en grupp med Unescoackrediterade NGO:s från flera länder som ska undersöka innovativa och kreativa processer för att införliva levande kulturarv inom turistsektorn.

Kamprad projekt – På resa med Sagobygden
Ett samarbete med tre mötesplatser för äldre i kommunerna Alvesta, Ljungby och Älmhult. Berättande och samtal, kring platser och sägner i bygden. Vi gör även en sägenresa tillsammans.

Erasmus+ – Sharing intangible cultural heritage knowledge in Nordic and Baltic Region
Ett mål är att öka kunskap om det immateriella kulturarvet, dess sociala och kulturella betydelse hos olika professionella samhällsaktörer. Att bygga upp och att stärka nätverk för samarbete och utbyte  mellan experter på immateriellt kulturarv och organisationer i Nordisk-Baltiska regionen.

Erasmus+ – Storytelling – a key to inclusive society
Staden Kuldiga i Lettland  står inför en nominering som kulturarv inom världsarvskonventionen och de söker inspiration i Sagobygden för att med hjälp av vår metod skapa en inkluderande stad för framtiden.

ABF Kronoberg – Barnen, krigen, språken, liven.
Mål att stimulera berättande bland krigsbarn och deras anhöriga och andra som har erfarenheter av den stora förflyttningen av barn från Finland till Sverige under och efter vinter- och fortsättningskrigen. Samt också att höja allmänhetens kunskaper om krigsbarnen, om sverigefinnar och om finskan i Sverige.

 

 

AVSLUTANDE PROJEKT

Nordisk Kulturfond 2023

Livsviktiga berättelser 2022

Kamprad projekt – Livets viktiga berättelser
Ett berättarprojekt för att skapa samtal och sammanhang för nyblivna pensionärer, träna kognitiv förmåga hos personer som fått en demensdiagnos och stimulera samtal genom berättandet hos äldre som har levt med demens en längre tid.   

Erasmus+ –  One voice – many stories
Unga vuxna i åldern 18- 25 har fått lära sig berättarteknik för att kunna berätta minnen och tankar om att vara ung idag där man bor. Genom berättandet har man kunnat skapa en social plattform och grund för integration. Deltagande länder har varit Irland, Spanien, Lettland och Sverige.