Ellen Sjömålen Berättarpedagog

Arbetar med vår pedagogiska verksamhet på skolor, bibliotek och guidningar på museet mm. 072-644 60 21, 0372-148 66 ellen.sjomalen@sagobygden.se

Tine Winther Berättarpedagog

Arbetar med barn och ungdomar, men även med fortbildning för pedagoger, berättarprogram och guidningar på museet mm. 072-644 60 18, 0372-148 66 tine.winther@sagobygden.se

Mikael Thomasson Berättarpedagog

Arbetar med barn och ungdomar, men även med fortbildning för pedagoger, berättarprogram och guidningar på museet. 072-644 60 17, 0372-148 66 mikael.thomasson@sagobygden.se

Meg Nömgård Verksamhetschef

Har huvudansvar för Sagobygdens verksamhet. 072-644 60 20, 0372-148 88 meg.nomgard@sagobygden.se

Lotta Welmsö - Kommunikatör & producent

072-644 60 16, 0372-148 55 vx lotta.welmso@sagobygden.se

Dörthe Drewsen Kanslist

Bokföring, lönehantering och semesterplanering, guidning på tyska, är några av Dörthes uppgifter på museet. 0372-148 55 vx dorthe.drewsen@sagobygden.se

Majvor Andersson Allfixare & Vaktmästare

majvor.andersson@sagobygden.se 072-644 60 19, 0372-148 45

Ingalill Eriksson Lokalvårdare

kontakt@sagobygden.se 0372-148 55 vx

Lina

Lina