Meg Nömgård - Verksamhetschef

Har huvudansvar för Sagobygdens verksamhet och vårt internationella Unesco-arbete. Föreläser, ger föreställningar, tar sig an uppdrag som konferencier och moderator. Utbildar och coachar de som vill blir säkrare på muntlig framställning samt ordförande för den världsomspännande organisationen ICH NGO Forum. Berättar och guidar på svenska och engelska. 072-644 60 20, 0372-148 88 meg.nomgard@sagobygden.se

Lina Midholm - Berättarantikvarie

Jag heter Lina Midholm och är sedan den 1 september berättarantikvarie på Sagobygden, ett jobb som känns utmanande, spännande – och väldigt roligt. En uppgift är att leda projektet Livsviktiga berättelser som handlar om att samla in sentida berättelser kopplade till platser för att på så sätt lyfta en del av det immateriella kulturarvet i landskapet. Jag kommer även att leda ett projekt med en digital sägenkarta för barn, som bl.a. ska inspirera skolor över hela landet att arbeta med berättande och lokala sägner. En annan uppgift är att utveckla Sagobygden och att ansvara för sägenplatserna, både befintliga och nya. 072-0880326 lina.midholm@sagobygden.se

Lotta Welmsö - Kommunikatör & producent

Arbetar med vår marknadsföring, kommunikation, sociala medier, nyhetsbrev och är spindeln i nätet till våra evenemang. 072-644 60 16, 0372-148 55 vx lotta.welmso@sagobygden.se

Ellen Sjömålen - Berättarpedagog

Arbetar med vår pedagogiska verksamhet på skolor, bibliotek, äldreboende och guidningar på museet mm. Ellen är, förutom berättare, utbildad kulturvetare och religionshistoriker och håller workshop på universitet och föreläser i fler andra sammanhang. Ellen ansvarar även för vårt digitala berättande, i såväl klassrum som på sociala media. Ellen berättar och guidar på svenska och engelska. 072-644 60 21, 0372-148 66 ellen.sjomalen@sagobygden.se

Tine Winther - Berättarpedagog

Arbetar med barn och ungdomar, men även med fortbildning för pedagoger, berättarprogram och guidningar på museet mm. Är både svenskt och internationellt utbildad till berättare, och är beteendevetare med bakgrund inom socialt arbete samt vården. Arbetar bl.a. med projekt som Kultur i vården, Kulturskolan, Livets viktiga berättelser. Tine berättar och guidar på svenska, engelska och danska. 072-644 60 18, 0372-148 66 tine.winther@sagobygden.se

Mikael Thomasson - Berättarpedagog

Arbetar med barn och ungdomar, men även med fortbildning för pedagoger, berättarprogram och guidningar på museet. En av två huvudlärare på vår universitetskurs på Linnéuniversitetet och flitigt anlitad av andra lärosäten. Har en bakgrund som fritidspedagog. Berättar och guidar på svenska. 072-644 60 17, 0372-148 66 mikael.thomasson@sagobygden.se

Dörthe Drewsen - Kanslist

Arbetar med bokföring, lönehantering och semesterplanering, men är också berättare. Dörthe berättar och guidar på svenska, engelska och tyska. 0372-148 55 vx dorthe.drewsen@sagobygden.se

Majvor Andersson Allfixare & Vaktmästare

Arbetar i museibutiken, trädgården och fixar det mesta. 072-644 60 19, 0372-148 45 majvor.andersson@sagobygden.se

Ingalill Eriksson Lokalvårdare

Arbetar med att sköta om våra lokaler, putsar och fejar såväl golv som tak. 0372-148 55 vx kontakt@sagobygden.se