Berättarskatten

Välkommen till en skatt. En skatt av berättelser!

Här kan du lyssna till fängslande sagor, spännande sägner och mustiga levnadsberättelser.  Ja, alla sorters historier.

Du kan också fylla på berättarskatten med dina egna historier eller någon du hört berättas. Maila in din berättelse och bifoga en ljudfil i format MP4 eller likvärdig. I ämnesraden skriver du ”Till Berättarskatten”. Vi läser alla inkomna bidrag och lägger ut dem efter hand och nu ser vi fram emot just ditt bidrag!
kontakt@sagobygden.se

Senaste inlagda

Mest populära