Upptagen på Unesco register

Sagobygden upptaget på Unescos Register

2018 upptogs Sagobygden på Unescos register över goda metodiska exempel, det sk Register of Good Safeguarding Practices. Vi var då den 20:e platsen i världen att komma med på detta mycket fina register och det första som Sverige nominerat till denna konvention.

I samband med nomineringen gjordes en film om Sagobygdens arbete, den kan du se här!

För mer info läs om nomineringen av Sveriges regering och upptagandet av Unesco läs följande pressmeddelande:

 

Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister (2014-2019) välkomnar beslutet

29 november 2018

Sagobygdens omfattande arbete med sagor och muntligt berättande är ett utmärkt exempel på hur en organisation kan lyfta, sprida och utveckla det immateriella kulturarvet. Det är glädjande att Unesco på det här sättet uppmärksammar det arbete som Sagobygden har gjort. Sagobygden är en sann inspirationskälla för andra aktörer som arbetar med immateriellt kulturarv, både i Sverige och internationellt.

 

SAGOBYGDEN NOMINERAD TILL UNESCO:s REGISTER

28 juni 2017.

För första gången har Sveriges regeringen nominerat ett arbete för att trygga det immateriella kulturarvet till Unescos register över goda metodiska exempel.

 

För första gången har Sveriges regeringen nominerat ett arbete för att trygga det immateriella kulturarvet till Unescos register över goda metodiska exempel (”Register of good safeguarding practices”). Detta beslutade regeringen , 16/3 2017. Inom Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet, finns det ett register där Unesco strävar efter att lyfta fram platser där man har framgångsrikt arbetat med att trygga ett immateriellt kulturarv. Idag finns det 17 sådana platser i världen, varav endast ett finns i Norden (Norge).

 

Nu väljer Sveriges regering att nominera Sagobygden till detta register.  I snart 30 år har den ideella föreningen Berättarnätet Kronoberg drivit Sagobygden, vars arbete syftar till att trygga och vitalisera den muntliga berättartraditionen, främst i de tre Sagobygdskommunerna Ljungby, Alvesta och Älmhult i Småland. Sagobygdens verksamhet i korthet omfattar: – Ljungby Berättarfestival, nordens äldsta årligen återkommande berättarfestival – Sagomuseet i Ljungby med en omfattande pedagogisk verksamhet – Markerade sägenplatser i Sagobygdens kommuner.

 

-Vi är mycket glada över nomineringen och att regeringen värdesatt vårt mångåriga arbete med att lyfta fram det muntliga berättandet som en viktig del av vårt immateriella kulturarv, säger Per Gustavsson, en av grundarna till Berättarnätet Kronoberg.

 

 

SAGOBYGDEN PÅ UNESCOREGISTER!

29 november 2018

 

Vi har idag mottagit det glädjande beskedet att Sagobygden har blivit upptaget på Unescos register över goda metodiska exempel på hur man kan arbeta med att trygga immateriella kulturarv, i vårt fall, den muntliga berättartraditionen. Detta vid Unescos pågående kommittémöte som äger rum på Mauritius.

 

Registret lyder under Unescos Konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet. Sagobygden är den första svenska nomineringen inom ramen för konventionen och är det 20:e exemplet i världen som finns på det här registret.

 

Förutom att anta Sagobygden till registret påtalades det även att ansökan i sig, var föredömlig, ett gott exempel på hur ansökningar bör skrivas.

 

Registret som lyfter fram förebilder världen över visar på en bredd både när det gäller geografi och innehåll. Där återfinns till exempel tygtillverkning från Uzbekistan, Fandango från Brasilien såväl som båtbyggartradition från Norge – och nu alltså också muntligt berättande från Sverige. Hos några andra representanter på registret finns det muntliga berättandet närvarande som en del av det aktuella projektet, men vårt helhjärtade fokus på det muntliga berättandet bidrar till ett nytt och viktigt inslag på registret.

 

När vi i början av 1980-talet startade arbetet med att levandegöra berättartraditionen kring Ljungby, trodde jag inte i min vildaste fantasi, att vi en gång skulle utgöra ett exempel för hela världen på hur den muntliga berättartraditionen och dess sagor och sägner kan tryggas och utvecklas. Fortfarande har jag svårt att förstå hur stort det egentligen är. Jag vill tacka alla som har varit med och arbetat med stor påhittighet, engagemang och tålamod. Jag vill också tacka Sagobygdens kommuner, region, länsstyrelse, stat och alla andra som stöttat oss genom åren. Det är ett stort förtroende Unesco visar oss, men jag är övertygad om att vi kan motsvara förväntningarna, eftersom vi har engagerade medlemmar och en osedvanligt kompetent och besjälad personal, säger Per Gustavsson, grundare och ordförande för föreningen Berättarnätet Kronoberg, som driver Sagobygden.

 

Meg Nömgård, Sagobygdens verksamhetschef, på plats på Mauritius, säger att det är fantastiskt roligt!

 

-Vi har mottagit så mycket positiv respons här, många länder kommer till oss och vill veta hur vi arbetar. Vi har fått flera förfrågningar om studiebesök och framtida internationella samarbete. Vi ser fram emot att dela med oss av vår metod och lära av andra. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och ett ökat arbete med Unesco kommer bli väldigt givande för oss, men även för alla (personer som organisationer) som på ett eller annat sätt bidrar till Sagobygden. Vi ser fram emot att välkomna världen till Sagobygden!

 

Årets svenska Unesco-pris till Meg Nömgård

17 mars 2016.

Sagomuseets verksamhetsledare, Meg Nömgård, har tilldelats 2016 års Svenska Unescopris.

Priset syftar till att lyfta fram en individ eller organisation som särskilt bidragit inom Unescorelaterade områden under det senaste året och som uppmärksammas för att ha utfört en framstående insats. Årets mottagare av Svenska Unescopriset är Meg Nömgård, verksamhetsledare för Sagobygden, Berättarnätet Kronoberg.
Meg arbetar enträget med att lyfta fram Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet och hon har också varit aktiv i samarbetet med Institutet för språk och folkminnen som har regeringens uppdrag att arbeta med konventionen.

– Jag känner mig oerhört hedrad över denna fina utmärkelse. Jag delar detta pris med alla de som under 27 års tid har gjort ett ovärderligt arbete inom föreningen Berättarnätet Kronoberg med att lyfta fram Sagobygden och det muntliga berättandet på ett målmedvetet sätt, som en del av vårt immateriella kulturarv. Det känns som ett fint erkännande för vårt gemensamma arbete. Jag känner även tacksamhet till det stöd och intresse som jag fått av Svenska Unescorådet, Institutet för språk och folkminnen, Region Kronoberg, Ljungby kommun och Länsstyrelsen i Kronobergs Län i arbetet med konventionen för tryggandet av det immateriella kulturarvet. Idag är Sagobygden en lokal, regional, nationell och internationell aktör inom ämnet. Detta pris ger ny energi till vidare arbete där vår målsättning är att fortsätta sprida konventionens budskap och vår kunskap, säger Meg Nömgård.

 

För mer info om utnämningen:

http://www.isof.se/om-oss/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/nyheter-2018/2018-11-29-unesco-utnamner-sagobygden-till-gott-exempel-pa-arbete-med-immateriella-kulturarv.html

För mer info om oss på Unescos register:

https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00207&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs