Skapande skola utbud 2023

Vi erbjuder program för alla åldrar mellan 1-16 år och skräddarsytt för pedagoger

Läs om utbudet längre ner på sidan, eller klicka på länkarna för nedladdning av 2-sidiga pdf-foldern

 

SAGOBYGDEN I KRONOBERG LEVANDEGÖR DEN MUNTLIGA BERÄTTARTRADITIONEN

Sagobygden, som geografiskt sträcker sig över Ljungby, Alvesta och Älmhults kommuner, har ett unikt, rikt och värdefullt kulturarv – den muntliga berättartraditionen. Sedan drygt 30 år arbetar vi med att sprida den lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Sedan 2018 uppmärksammas vårt metodiska arbete med att trygga och utveckla det muntliga berättandet av Unesco.

 

METODISKT ARBETE MED  MUNTLIGT BERÄTTANDE:

Våra berättarpedagoger berättar och arbetar framför allt med folksagor, sägner och myter. Vi vill även inspirera barn och unga till att utveckla sitt eget berättande.

Alla de aktiviteter som presenteras här utgår från aktuella styrdokument och uppdateras kontinuerligt. De ska kunna fungera som ett stöd till ordinarie verksamhet. Ni träffar endast professionella berättarpedagoger, som har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Vi gör även specialuppdrag för, tex särskola, bibliotek & språkträning.

Vi arbetar för att stärka varje individ utifrån dess behov och prioriterar barn och elevernas eget skapande.

Vi arbetar även med elevens kommunikativa förmåga och språkutveckling. Berättelserna och övningarna som vi arbetar med, kan på olika sätt handla om viktiga ämnen som demokrati, jämställdhet, respekt. Nedanför presenterar vi exempel på Sagobygdens utbud för Skapande Skola. Projekten anpassas alltid till elevernas ålder och era önskemål!

 

::  LADDA NER SAGOBYGDENS SKAPANDE SKOLA FOLDER MED UTBUD 2023 (2-sidig pdf)

::  Ladda ner erbjudande till Förskolans pedagoger

::  Ladda ner informationsbrev till Grundskolan och dess pedagoger

 

DINA KONTAKTER FÖR MER INFORMATION:

Berättarpedagogerna
Direktlinjen 0372-148 66

Camilla Ek
camilla.ek@sagobygden.se

Jakob Elofsson
jakob.elofsson@sagobygden.se

Mia Vickell
mia.vickell@sagobygden.se

HÄR KOMMER SAGOBYGDENS PROGRAM FÖR SKAPANDE SKOLA:

Tips: Vi skräddarsyr även efter specifika önskemål!

PEDAGOGER  –  FORTBILDNING
MÅLGRUPP: Alla som träffar / arbetar med barn och ungdomar
Vill ni få verktyg att berätta muntligt i klassrummet? Lära er ta till vara på ert lokala kulturarv? Eller gå in på djupet i Sagobygdens pedagogiska böcker Värdefulla & Gränslösa Sagor? Sagobygdens berättarpedagoger har lång erfarenhet av att fortbilda pedagoger och vi skräddarsyr gärna upplägg för just er personalgrupp!
TID: 3 eller 6 tim
PLATS: Digitalt eller på önskad plats
PRIS: 3 tim för 10.300 kr. 6 tim för 16.000 kr, exkl reseersättning

 

SAGOLEK
MÅLGRUPP: FSK – ÅK 3.  Obs. vi gör även dessa program för lägre åldrar
Sagobygdens berättarpedagog berättar sagor och tillsammans leker vi berättelserna. Målsättningen är att många sinnen ska vara aktiva i bearbetningen av sagorna. Barnen får även möjlighet att träna sitt eget muntliga berättande. Aktiviteten anpassas efter elevernas ålder.
TID: 1 – 3 gånger à 60 min
PLATS: Ert klassrum, rörelserum eller utomhus
PRIS: 2.800 kr per besök och klass, exkl reseersättning

 

SAGOR I SKOGEN
MÅLGRUPP: FSK – ÅK 3. Obs. vi gör även dessa program för lägre åldrar
Vi går ut i en skog nära er, berättar om de väsen som en gång bott där. Vi varvar berättandet med lekar.
TID: 1 – 3 gånger à 60 min
PLATS: I en skog nära er, enligt överenskommelse
PRIS: 2.800 kr per besök och klass, exkl reseersättning

 

GUIDNING PÅ SAGOMUSEET
MÅLGRUPP: FSK – ÅK 9 . Obs. vi gör även guidningar för lägre åldrar
Låt barn/ungdomarna vandra runt i vårt magiska museum tillsammans med Sagobygdens berättarguide. Du stöter på såväl drakar, förskräckliga Gloson, lockande skogsfrun, farliga monster och vem vet vad mer som dyker upp. Har eleverna haft besök av en berättarpedagog tidigare, tillgodogörs upplevelsen bättre. OBS! Besöket anpassas alltid efter elevernas ålder, garanterat uppskattat från de allra minsta till de äldsta.
TID: 1,5 tim
ANTAL: ca 25 personer
PLATS: Sagomuseet Ljungby
PRIS: 1.700 kr samt inträde 40 kr/barn och 80/kr vuxen

 

BERÄTTARFÖRESTÄLLNING – 1
MÅLGRUPP:  ÅRSKURS F – ÅK 9
En berättarföreställning kan handla om t ex: mytologi, världsreligionernas berättelser, hembygdens historier, Världens sagor, Sagopallens sagor. Aktiviteten anpassas efter elevernas ålder. Har ni specifika önskemål på tema, fråga oss!
TID: 45 min
PLATS: Ert klassrum, rörelserum eller Sagomuseet
PRIS: 2.800 kr per besök och klass, exkl reseersättning

 

BERÄTTARFÖRESTÄLLNING – 2
MÅLGRUPP: FÖRSKOLA FRÅN 1 – 5 ÅR
På en berättarföreställning kan vi berätta de klassiska folksagorna. Våra pedagoger berättar ofta tillsammans med barnen. Dialog, delaktighet och lek är hörnstenar i våra föreställningar. Vi anpassar framförande och innehåll till barnens ålder. Har ni egna önskemål på tema, kan det också fungera.
TID: Ca 30 min
ANTAL: Max 20 barn
PLATS: På förskolan, rörelserum eller Sagomuseet
PRIS: 2.800 kr per besök och klass, exkl reseersättning

 

BERÄTTARVERKSTAD
MÅLGRUPP: ÅRSKURS 3 – ÅK 9
Här väcks elevernas lust inför muntligt framförande. Berättarpedagogen berättar några berättelser för att visa hur man kan bygga upp en historia. Genom övningar får eleverna träna på fantasi och berättarstruktur. Detta kan kombineras med ett valt ämne eller tema som berättarpedagogen anpassar sig efter. Ett uppskattat avslut på denna workshop är om eleverna ordnar en berättarföreställning för en yngre klass.
PLATS: Ert klassrum (Med en timme menas 60 minuter)
PRIS: 1 workshop på 3 tim för 7.800 kr. Eller 1 workshop på 5 tim för 13.000 kr, exkl reseersättning

 

VÄRDEFULLA SAGOR
MÅLGRUPP: ÅRSKURS F – ÅK 6
Lyfter värdegrunden genom berättande! Med utgångpunkt i boken Värdefulla Sagor av Per Gustavsson & Mikael Thomasson berättar Sagobygdens berättare sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Berättandet varvas med samtal och övningar med eleverna. Sagobygden erbjuder även workshops för pedagoger om hur man kan arbeta vidare utifrån materialet. Innehållet anpassas efter elevernas ålder!
TID: 1 gång à 60 min
PLATS: Ert klassrum
PRIS: 2.800 kr per besök och klass, exkl reseersättning

 

GRÄNSLÖSA SAGOR
MÅLGRUPP: ÅRSKURS F – ÅK 9
Stärk kulturmötet genom berättande! Med utgångspunkt i boken Gränslösa Sagor av Per Gustavsson och Mikael Thomasson berättar Sagobygdens berättare utvalda sagor med ursprung i länder varifrån många nyanlända människor kommit de senaste åren. Sagorna följs av samtal och övningar där eleverna får reflektera över hur berättelser förenar oss. Sagobygden erbjuder även workshops för pedagoger om hur man kan arbeta vidare utifrån detta material. Innehållet anpassas efter elevernas ålder!
TID: 1-3 gång à 60 min
PLATS: Ert klassrum
PRIS: 2.800 kr per besök och klass, exkl reseersättning

 

BERÄTTARRAZZIA
MÅLGRUPP: ÅRSKURS F – ÅK 9
Tips! KAN KOMBINERAS MED BERÄTTARVERKSTAD
Eleverna överraskas när Sagobygdens berättare dyker upp under pågående lektion för att berätta traditionella berättelser från när och fjärran. I razzian ingår 3 berättarbesök i varje klass, max 9 klasser.
TID: 3 gånger à 15 min/klass
PLATS: Ert klassrum
PRIS: 15.000 kr inkl 40 min information till lärare och berörda, exkl reseersättning

 

SÄGENRESA
MÅLGRUPP:  ÅRSKURS F – ÅK 9
En av våra berättarpedagoger tar er med på en bussresa till några utvalda sägenplatser i Sagobygden och berättar dess historier. Sagobygden består av Ljungby, Alvesta och Ljungby kommuner. Mytomspunna platser finns överallt, också i er hemkommun, i ert närområde, begär offert för en unik Sägenresa där.
TID: Enligt överenskommelse
PLATS:  En busstur i Sagobygden. Eller i ert närområde, då enligt separat överenskommelse.
PRIS: Från 7.000 kr inom Sagobygden, exkl reseersättning och hyra av buss. Begär offert!

 

GRUNDSÄRSKOLAN
MÅLGRUPP: ÅRSKURS F – ÅK 9
En berättarföreställning där lek och tecken som stöd används för att levnadsgöra berättelserna. Se, känna, lukta och smaka, berättarpedagogen anpassar föreställningen efter gruppens funktionsvariationer. Har ni specifika önskemål på tema, fråga oss.
TID: ca 30- 45 min
ANTAL: ca 20 barn
PLATS: Ert klassrum eller på Sagomuseet
PRIS: 2.800 kr per besök och klass, exkl reseersättning

 

MUNTLIGT BERÄTTANDE MED DIGITALA VERKTYG
MÅLGRUPP: ÅRSKURS 3 – ÅK 9
Med hjälp av digitala verktyg fördjupar sig eleven i berättandets konst. Vi utgår ifrån det muntliga berättandet och låter eleverna skapa historier utifrån sägner och folksagor. Eleverna får sedan ge berättelsen liv genom stillbild eller videoklipp där det muntliga framförandet ingår. Sagobygden tillhandahåller en klassuppsättning (25 st) iPads med tillbehör.
TID: 1 workshop är på 5 timmar. Dessa kan med fördel delas upp i två pass i två anslutande dagar, 2 x 2,5 tim
PLATS: Ert klassrum
PRIS: 1 workshop är på 5 timmar, för 13.500 kr, exkl reseersättning

 

TIPS 1  – Boka en berättarföreställning till eleverna eller personalgruppen
En berättarföreställning kan skräddarsys som en unik programpunkt eller i kombination med annan aktivitet eller något tema som ni arbetar med. Fungerar till exempel utmärkt som en kick off och inspirationstillfälle. Kontakta oss så kan vi berätta om hur vi arbetar och ge exempel på ett upplägg.
TID: För en vanlig föreställning är ca 45 minuter.
PLATS: Enligt överenskommelse
PRIS: 2.800 kr per besök och klass, exkl reseersättning

 

TIPS 2  – SÄGENRESAN SVERIGE – En digital karta
Ta del av Sagobygdens senaste satsning som är helt gratis att arbeta med. Logga in på sagenresan.sagobygden.se

VARFÖR ARBETA MED SÄGNER I SKOLAN?
Genom att arbeta med sägner på olika vis kan du hitta nya sätt att inspirera både dig själv och eleverna till att utveckla språket, utveckla fantasin, lära mer om kulturarv, lära mer om folktron i vårt och andra länder, lära mer om natur och milj, historia från förr.
På hemsidan finns filmer med berättelser, texter, en gedigen pedagogisk handledning att ladda ner.
Sidan hålls levande och uppdateras kontinuerligt. Så hör gärna av er med frågor och funderingar direkt till: lina.midholm@sagobygden.se
:: Ladda ner den pedagogiska handledningen

 

 

::  LADDA NER SAGOBYGDENS SKAPANDE SKOLA FOLDER MED UTBUD 2023 (2-sidig pdf)

 

Testa oss, ta kontakt och ställ frågor. Vi kan ge exempel på olika upplägg, och berätta mer hur det kan gå till när berättarpedagogerna kommer till er.

Varmt välkommen!
kontakt@sagobygden.se

 

PS: Det finns mycket att upptäcka hos Sagobygden.
För mer inspiration titta gärna på vårt utbud av  
Berättarföreställningar.