Skapande skola

SAGOBYGDENS SKAPANDE SKOLA UTBUD 2022

 

SAGOBYGDEN I KRONOBERG – VI LEVANDEGÖR DEN MUNTLIGA BERÄTTARTRADITIONEN

Sagobygden, som geografiskt stäcker sig över Ljungby, Alvesta och Älmhults kommuner, har ett unikt, rikt och värdefullt kulturarv – den muntliga berättartraditionen. Sedan 30 år arbetar vi med att sprida den i Sverige och utomlands. I november 2018 uppmärksammades detta av Unesco.

 

BLI EN DEL AV DET MUNTLIGA BERÄTTANDET

Våra berättarpedagoger berättar och arbetar framför allt med folksagor, sägner och myter. Vi vill även inspirera barn och unga till att utveckla sitt eget berättande.

Alla de aktiviteter som presenteras här utgår från aktuella styrdokument och uppdateras kontinuerligt. De ska kunna fungera som ett stöd till ordinarie verksamhet. Ni träffar endast professionella berättarpedagoger, som har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Vi gör även specialuppdrag för, tex särskola, bibliotek & språkträning.

 

Vi arbetar för att stärka varje individ utifrån dess behov och prioriterar barn och elevernas eget skapande. Vi arbetar även med elevens kommunikativa förmåga och språkutveckling. Berättelserna och övningarna som vi arbetar med, kan på olika sätt handla om viktiga ämnen som demokrati, jämställdhet, respekt. Nedanför presenterar vi exempel på Sagobygdens utbud för Skapande Skola. Projekten anpassas alltid till elevernas ålder och era önskemål!

 

LADDA NER SAGOBYGDENS SKAPANDE SKOLA FOLDER MED UTBUD 2022

Ladda ner informationsbrev till förskolan och dess pedagoger 2022

Ladda ner informationsbrev till Grundskolan och dess pedagoger 2022

BERÄTTARPEDAGOGERNA PÅ SAGOBYGDEN

TINE WINTHER
tine.winther@sagobygden.se
0372-148 66, 072-644 60 18

 

SKAPANDE SKOLA UTBUD 2021

 

GUIDNING PÅ SAGOMUSEET
MÅLGRUPP: FÖRSKOLA (FRÅN 3 ÅR) – ÅK 9
Låt barn/ungdomarna vandra runt i vårt magiska museum tillsammans med Sagobygdens berättarguide. Du stöter på såväl drakar, förskräckliga gloson, lockande skogsfrun, farliga monster och vem vet vad mer som dyker upp. Har eleverna haft besök av en berättarpedagog tidigare, tillgodogörs upplevelsen bättre. OBS! Besöket anpassas alltid efter elevernas ålder, garanterat uppskattat från de allra minsta till de äldsta.
TID: 1,5 tim
ANTAL: ca 25 personer
PLATS: Sagomuseet Ljungby

 

SAGOLEK
MÅLGRUPP: FÖRSKOLA (FRÅN 3 ÅR) – ÅK 3
Sagobygdens berättarpedagog berättar sagor och tillsammans leker vi berättelserna. Målsättningen är att många sinnen ska vara aktiva i bearbetningen av sagorna. Barnen får även möjlighet att träna sitt eget muntliga berättande. Aktiviteten anpassas efter elevernas ålder.
TID: 1 – 3 gånger à 60 min
PLATS: Ert klassrum eller rörelserum

 

SAGOR I SKOGEN
MÅLGRUPP: FÖRSKOLA (FRÅN 3 ÅR) – ÅK 3
Vi går ut i en skog nära er, berättar om de väsen som en gång bott där. Vi varvar berättandet med lekar.
TID: 1 – 3 gånger à 60 min
PLATS: I en skog nära er, enligt överenskommelse

 

BERÄTTARFÖRESTÄLLNING – 1

MÅLGRUPP:  ÅRSKURS F – ÅK 9 En berättarföreställning kan handla om t ex: mytologi, världsreligionernas berättelser, hembygdens historier, Världens sagor, Sagopallens sagor. Aktiviteten anpassas efter elevernas ålder. Har ni specifika önskemål på tema, fråga oss!
TID: 45 min
PLATS: Ert klassrum, rörelserum eller Sagomuseet

 

BERÄTTARFÖRESTÄLLNING – 2
MÅLGRUPP: FÖRSKOLA FRÅN 1 – 5 ÅR
På en berättarföreställning kan vi berätta de klassiska folksagorna. Våra pedagoger berättar ofta tillsammans med barnen. Dialog, delaktighet och lek är hörnstenar i våra föreställningar. Vi anpassar framförande och innehåll till barnens ålder. Har ni egna önskemål på tema, kan det också fungera.
TID: Ca 30 min
ANTAL: Max 20 barn
PLATS: På förskolan, rörelserum eller Sagomuseet

 

BERÄTTARVERKSTAD
MÅLGRUPP: ÅRSKURS 3 – ÅK 9
Berättarpedagogen inleder med ett antal berättelser. Därefter får eleverna bl.a. träna muntligt fram-förande, hur man bygger en historia och lyssnandets konst. Genom övningarna får eleverna reflektera över allas lika värde och vikten av att respektera varandra. Vi rekommenderar att en kortare berättar-verkstad genomförs under en heldag och önskas en längre, görs det på en heldag och en halv dag.
TID: 3 – 5 gånger à 60 min
PLATS: Ert klassrum

 

GRÄNSLÖSA SAGOR
MÅLGRUPP: ÅRSKURS F – ÅK 6
Sagobygdens berättarpedagoger besöker klassen och berättar folksagor ur sagosamlingen Gränslösa sagor. Berättelserna har sitt ursprung i länder varifrån många nyanlända människor kommit de senaste åren. Samtidigt är det sagor som även berättats i Sverige, ibland i flera hundra år. För trots olika språk, olika sätt att klä oss och olika livserfarenheter är vi människor innerst inne lika varandra. Sagorna är en del av ett gemensamt kulturarv, en skatt av sagor. Vi utgår från den pedagogiska boken Gränslösa Sagor av Per Gustavsson & Mikael Thomasson.
TID: 1-3 gång à 60 min
PLATS: Ert klassrum

 

VÄRDEFULLA SAGOR
MÅLGRUPP: ÅRSKURS F – ÅK 6
Vi berättar och samtalar runt teman som demokrati, lika värde, solidaritet, respekt, empati, vänskap. Sagobygden erbjuder även en workshops för pedagoger om hur man kan arbeta vidare utifrån detta material. Vi utgår från den pedagogiska boken Värdefulla Sagor av Per Gustavsson & Mikael Thomasson.
TID: 1 gång à 60 min
PLATS: Ert klassrum

 

BERÄTTARRAZZIA
MÅLGRUPP: ÅRSKURS F – ÅK 9Tips! KAN KOMBINERAS MED BERÄTTARVERKSTAD
Eleverna överraskas när Sagobygdens berättare dyker upp under pågående lektion för att berätta traditionella berättelser från när och fjärran. I razzian ingår 3 berättarbesök i varje klass, max 9 klasser.
TID: 3 gånger à 15 min/klass
PLATS: Ert klassrum

 

SÄGENRESA
MÅLGRUPP:  ÅRSKURS F – ÅK 9
En av våra berättarpedagoger tar er med på en bussresa i Sagobygdens sägenplatser och berättar dess historier. Sagobygden består av Ljungby, Alvesta och Ljungby kommuner. Mytomspunna platser finns överallt, också i er hemkommun, i ert närområde, begär offert för en unik Sägenresa där.
TID: Enligt överenskommelse
PLATS:  En busstur i Sagobygden. Eller i ert närområde, då enligt separat överenskommelse.

 

GRUNDSÄRSKOLAN
MÅLGRUPP: ÅRSKURS F – ÅK 9
En berättarföreställning där lek och tecken som stöd används för att levnadsgöra berättelserna. Se, känna, lukta och smaka, berättarpedagogen anpassar föreställningen efter gruppens funktionsvariationer. Har ni specifika önskemål på tema, fråga oss.
TID: ca 30- 45 min
ANTAL: ca 20 barn
PLATS: Ert klassrum eller Sagomuseet

 

MUNTLIGT BERÄTTANDE MED DIGITALA VERKTYG
MÅLGRUPP: ÅRSKURS 3 – ÅK 9
Med hjälp av digitala verktyg fördjupar sig eleven i berättandets konst. Vi utgår ifrån det muntliga berättandet och låter eleverna skapa historier utifrån sägner och folksagor. Eleverna får sedan ge berättelsen liv genom stillbild eller videoklipp där det muntliga framförandet ingår. Sagobygden tillhandahåller en klassuppsättning (25 st) iPads med tillbehör.
TID:5 gånger à 60 min
PLATS: Ert klassrum

 

Ladda hem foldern Sagobygdens Skapande Skola 2022

 

PS: Det finns mycket mer att upptäcka hos Sagobygden.
För mer inspiration titta gärna på vårt utbud av  
Berättarföreställningar.

 

Testa oss, ta kontakt och ställ frågor. Vi kan ge exempel på olika upplägg, och berätta mer hur det kan gå till när berättarpedagogen/erna kommer till er.

Varmt välkommen!
kontakt@sagobygden.se