Skapande skola utbud

::  Ladda ner Sagobygdens Skapande skola program 2024  (3-sidig pdf)

::  Ladda ner fortbildning till Förskolans pedagoger

::  Ladda ner informationsbrev om Sagobygdens Skapande skola program till grundskolan och pedagoger

Om ni har specifika önskemål fråga oss gärna!  Längst ner på sidan hittar du kontaktuppgifter. 

 

EXTRA INSATT PROGRAM 2024

NYHET!  SVERIGES HISTORIA BERÄTTAT GENOM SÄGNER OCH SAGOR

Följ med längs tidslinjen för svensk historia och möt de berättelser som människorna har berättat från stenåldern och fram till idag. Det som idag är historia var en gång någons vardag. Vad gör du en vanlig dag i ditt liv? Hur blir en vanlig dag en bra berättelse? Vill du vara med och skapa en historierörelse? Våra berättarpedagoger tar er med på en resa genom tiden och hjälper dig att skapa morgondagens berättelse.
MÅLGRUPP: Årskurs F – ÅK 6
TID: 90 min
ANTAL: ca 25 personer
PLATS: Ert klassrum
PRIS: 4.200 kr exkl reseersättning

 

NYHET!  LÄR KLASSEN BERÄTTA – KOMBINERA MED VISNING PÅ SAGOMUSEET
När du bokar en berättarvisning på Sagomuseet för skolklassen, passa på att ge eleverna chansen att också få lära sig att berätta. Vid besök av två grupper samtidigt har vi nu möjlighet att ge den klassen som inte är på berättarvisning en unik berättarworkshop i våra nya lokaler på Eskilsgården mitt emot museet. Genom övningar och lek, får eleverna lära sig enkel berättarteknik, en språkutvecklande workshop för låg- och mellanstadiet.
MÅLGRUPP: ÅK 1 – ÅK 6
TID: 60 min per grupp
ANTAL: En grupp om 25 personer
PLATS: På Sagomuseet och Eskilsgården
PRIS: 5.600 kr

 

PEDAGOGER  –  FORTBILDNING
Vill ni få verktyg att berätta muntligt i klassrummet? Lära er att ta till vara på ert lokala kulturarv? Eller gå in på djupet i Sagobygdens pedagogiska böcker Värdefulla & Gränslösa Sagor? Sagobygdens berättarpedagoger har lång erfarenhet av att fortbilda pedagoger och vi skräddarsyr gärna upplägg för just er personalgrupp!
MÅLGRUPP: Alla som träffar / arbetar med barn och ungdomar
TID: 3 eller 6 tim
PLATS: Digitalt eller på önskad plats
PRIS: 3 tim för 10.300 kr. 6 tim för 16.000 kr, exkl reseersättning

 

SAGOLEK
Sagobygdens berättarpedagog berättar sagor och tillsammans leker vi berättelserna. Målsättningen är att många sinnen ska vara aktiva i bearbetningen av sagorna. Barnen får även möjlighet att träna sitt eget muntliga berättande. Aktiviteten anpassas efter elevernas ålder.
MÅLGRUPP: Förskola från 3 år – ÅK 3.  Obs. vi gör även dessa program för lägre åldrar
TID: 1 – 3 gånger à 60 min
PLATS: Ert klassrum, rörelserum eller utomhus
PRIS: 2.800 kr per besök och klass, exkl reseersättning

 

SAGOR I SKOGEN
Vi går ut i en skog nära er, berättar om de väsen som en gång bott där. Vi varvar berättandet med lekar.
MÅLGRUPP: Förskola från 3 år – ÅK 3. Obs. vi gör även dessa program för lägre åldrar
TID: 1 – 3 gånger à 60 min
PLATS: I ett grönområde nära er, enligt överenskommelse
PRIS: 2.800 kr per besök och klass, exkl reseersättning

 

BERÄTTANDE PÅ SAGOMUSEET
Låt barn/ungdomarna vandra runt i vårt mytiskta museum tillsammans med Sagobygdens berättarpedagoger. Du kan stöta på troll, vättar, förskräckliga gloson, lockande skogsfrun och vem vet vad mer som dyker upp? Har eleverna haft besök av en berättarpedagog tidigare, tillgodogörs upplevelsen bättre. OBS! Besöket anpassas alltid efter elevernas ålder, garanterat uppskattat från de allra minsta till de äldsta.
MÅLGRUPP: Förskola från 4 år – ÅK 9 . Obs. vi gör även guidningar för lägre åldrar
TID: 1,5 tim
ANTAL: ca 25 personer
PLATS: Sagomuseet Ljungby
PRIS: 2.000 kr samt inträde 50 kr/barn och 80/kr vuxen

 

BERÄTTARVERKSTAD
Här väcks elevernas lust inför muntligt framförande. Berättarpedagogen berättar några berättelser för att visa hur man kan bygga upp en historia. Genom övningar får eleverna träna på fantasi och berättarstruktur. Detta kan kombineras med ett valt ämne eller tema som berättarpedagogen anpassar sig efter.
MÅLGRUPP: Årskurs 3 – ÅK 9
PLATS: Ert klassrum (Med en timme avses 60 minuter)
PRIS: 1 workshop på 3 tim för 8.400 kr

 

VÄRDEFULLA SAGOR
Lyfter värdegrunden genom berättande! Med utgångpunkt i boken Värdefulla Sagor av Per Gustavsson och Mikael Thomasson berättar Sagobygdens berättare sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och respekten för vår miljö. Berättandet varvas med samtal och övningar med eleverna. Sagobygden erbjuder även workshops för pedagoger om hur man kan arbeta vidare utifrån materialet. Innehållet anpassas efter elevernas ålder!
MÅLGRUPP: Årskurs F – ÅK 6
TID: 1 gång à 60 min
PLATS: Ert klassrum
PRIS: 2.800 kr per besök och klass, exkl reseersättning

 

GRÄNSLÖSA SAGOR
Stärk kulturmötet genom berättande! Med utgångspunkt i boken Gränslösa Sagor av Per Gustavsson och Mikael Thomasson berättar Sagobygdens pedagoger utvalda sagor med ursprung i länder varifrån många nyanlända människor kommit de senaste åren. Sagorna följs av samtal och övningar där eleverna får reflektera över hur berättelser förenar oss. Sagobygden erbjuder även workshops för pedagoger om hur man kan arbeta vidare utifrån detta material. Innehållet anpassas efter elevernas ålder!
MÅLGRUPP: Årskurs F – ÅK 9
TID: 1-3 gång à 60 min
PLATS: Ert klassrum
PRIS: 2.800 kr per besök och klass, exkl reseersättning

 

SÄGENRESA
En av våra berättarpedagoger tar er med på en bussresa till några utvalda sägenplatser i Sagobygden och berättar dess historier. Sagobygden består av Ljungby, Alvesta och Ljungby kommuner. Mytomspunna platser finns överallt, också i ert närområde. Begär offert för en unik Sägenresa inom din hemkommun.
MÅLGRUPP: Årskurs F – ÅK 9
TID: Enligt överenskommelse
PLATS:  En busstur i Sagobygden. Eller i ert närområde, då enligt separat överenskommelse.
PRIS: Från 7.000 kr inom Sagobygden, exkl reseersättning och hyra av buss. Begär offert!

 

ANPASSAD SKOLGÅNG
En berättarföreställning där lek och tecken som stöd används för att levnandegöra berättelserna. Se, känna, lukta och smaka – berättarpedagogen anpassar föreställningen efter gruppen. Har ni specifika önskemål på tema, fråga oss.
MÅLGRUPP: Årskurs F – ÅK 9
TID: ca 30- 45 min
ANTAL: ca 20 barn
PLATS: Ert klassrum eller på Sagomuseet
PRIS: 2.800 kr per besök och klass, exkl reseersättning

 

MUNTLIGT BERÄTTANDE MED DIGITALA VERKTYG
Med hjälp av digitala verktyg fördjupar sig eleven i berättandets konst. Vi utgår ifrån det muntliga berättandet och låter eleverna skapa historier utifrån sägner och folksagor. Eleverna får sedan ge berättelsen liv genom stillbild eller videoklipp där det muntliga framförandet ingår. Sagobygden tillhandahåller en klassuppsättning (25 st) iPads med tillbehör.
MÅLGRUPP: Årskurs 3 – ÅK 9
TID: 1 workshop är på 5 timmar. Dessa kan med fördel delas upp i två pass i två sammanhängande dagar, dag 1 är 3 timmar, dag 2 är 2 timmar.
PLATS: Ert klassrum
PRIS: 1 workshop är på 5 timmar, för 13.500 kr, exkl reseersättning

 

BERÄTTARFÖRESTÄLLNINGAR
En berättarföreställning kan skräddarsys för en unik programpunkt eller i kombination med annan aktivitet eller något tema som ni arbetar med i tex i skolan eller på företaget. Fungerar utmärkt som en kick off och inspirationstillfälle. Kontakta oss så berättar vi mer.
Målgrupp/Sammanhang:  För elever och/eller personalgrupper
TID: En föreställning är ca 45 minuter/tillfälle.
PLATS: Enligt överenskommelse
PRIS: 2.800 kr per besök och klass, exkl reseersättning

 

TIPS 1 – SÄGENRESAN SVERIGE – En digital karta
Arbeta med sägner i skolan för att lära om; kulturarv, språkutveckling, fantasin, historia, natur, kulturmöten. Här finns videos, fakta, övningar, källor och en fantastiskt rik Lärarhandledning för nedladdning i pdf-format. Helt Gratis, välkommen in!  Rekommenderas till Årskurs F – Åk 6. Och alla andra nyfiket intresserade. DET ÄR HELT GRATIS!
Gå in på:  sagenresan.sagobygden.se
:: Ladda ner den pedagogiska handledningen

VARFÖR ARBETA MED SÄGNER I SKOLAN?
Genom att arbeta med sägner på olika vis kan du hitta nya sätt att inspirera både dig själv och eleverna till att utveckla språket, utveckla fantasin, lära mer om kulturarv, lära mer om folktron i vårt och andra länder, lära mer om natur och milj, historia från förr.
På hemsidan finns filmer med berättelser, texter, en gedigen pedagogisk handledning att ladda ner.
Sidan hålls levande och uppdateras kontinuerligt. Så hör gärna av er med frågor och funderingar direkt till: lina.midholm@sagobygden.se

 

TIPS 2 – BERÄTTARSKATTEN
Här kan du lyssna till fängslande sagor och sägner, för inspiration till att berätta eller bara njuta. Passar alla åldrar. Sorterade under 10 olika kategorier som till exempel sagor, spökhistorier, roliga berättelser osv. Välkommen in!

 

VI BERÄTTAR GÄRNA OM HUR DET KAN GÅ TILL NÄR BERÄTTARPEDAGOGERNA KOMMER TILL ER.

Ring berättarpedagogerna  0372-148 66 eller skriv till oss:

Camilla Ek – camilla.ek@sagobygden.se
Jakob Elofsson – jakob.elofsson@sagobygden.se
Mia Vickell – mia.vickell@sagobygden.se
Sagobygden info – kontakt@sagobygden.se

 

FÖR BOKNING OCH INFORMATION OM UPPLÄGG KONTAKTA
Tine Winther / Verksamhetsledare Sagobygden
bokning@sagobygden.se
0372-148 88, 072-644 60 18

 

Passa på att titta på utbudet av Berättarföreställningar. Sidan kan inspirera till ännu mer upplevelser och den hålls levande.
Vi ser med stort intresse fram emot att höra av dig. Varmt välkommen!

 

MER OM SAGOBYGDEN:

SAGOBYGDEN I KRONOBERG LEVANDEGÖR DEN MUNTLIGA BERÄTTARTRADITIONEN

Sagobygden, som geografiskt sträcker sig över Ljungby, Alvesta och Älmhults kommuner. Här finns ett unikt, rikt och värdefullt kulturarv – den muntliga berättartraditionen. Sedan drygt 30 år arbetar vi med att sprida den lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Sedan 2018 uppmärksammas vårt metodiska arbete med att trygga och utveckla det muntliga berättandet av Unesco.

 

METODISKT ARBETE MED  MUNTLIGT BERÄTTANDE:

Våra berättarpedagoger berättar och arbetar framför allt med folksagor, sägner och myter. Vi vill även inspirera barn och unga till att utveckla sitt eget berättande.

Alla de aktiviteter som presenteras här utgår från aktuella styrdokument och uppdateras kontinuerligt. De ska kunna fungera som ett stöd till ordinarie verksamhet. Ni träffar endast professionella berättarpedagoger, som har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Vi gör även specialuppdrag för, tex särskola, bibliotek & språkträning.

Vi arbetar för att stärka varje individ utifrån dess behov och prioriterar barn och elevernas eget skapande.

Vi arbetar även med elevens kommunikativa förmåga och språkutveckling. Berättelserna och övningarna som vi arbetar med, kan på olika sätt handla om viktiga ämnen som demokrati, jämställdhet, respekt. Nedanför presenterar vi exempel på Sagobygdens utbud för Skapande Skola. Projekten anpassas alltid till elevernas ålder och era önskemål!