Alla bär på en historia 2 – Finska krigsbarn

Erkki Grönroos

Denna livsberättelse är en av många som samlades in under projektet "Barnen, krigen, språken, liven" som handlade om de finska krigsbarnens historia. Det var ABF Kronoberg i samarbete med Sagobygden som höll i en berättarcirkel för finska krigsbarn och deras anhöriga, vintern 2023-2024. Ett projekt som väckt stort intresse både lokalt, nationellt och internationellt (Finland), i media och press.

Lyssna på berättelsen