Dörthe Drewsen

Kanslist och berättare. Dörthe berättar och guidar på svenska, engelska och tyska.

Telefon: 0372-148 55 vx
E-post: dorthe.drewsen@sagobygden.se