Årsmöte Berättarnätet Kronoberg 30/3

Datum: 30 mars

Tid: Kl 19.00 - Ca kl 21:00

Plats: Sagomuseet i Ljungby

Evenemang

Hur många ideella föreningar känner du till som har Unesco-status? Att vara medlem i Berättarnätet Kronoberg är speciellt och unikt, du ska känna dig stolt för det vi skapar tillsammans, för alla som vill, kan vara med och påverka föreningens fortsatta utveckling. Som medlem är du både viktig och uppskattad.

ÅRSMÖTESDAGS!

Torsdagen den 30 mars är det förenignens högtidsdag, årsstämman. För att krydda till kvällen utöver sedvanliga rutiner, bjuder vi på förra årets smaksuccé, hembakade tårtor. Och så kommer en av våra medlemmar, Catarina Carleson att deklamera dikter på Lönsbodamål, inspirerade av alla de äldre människor hon träffat på. Hon berättar också om bakgrunden. Det bästa betyg Catarina fått en gång är på äkta göingska: ”Dä ä artit (märkligt/konstigt), du söm prada såu grann, du konna skriva pressis söm en annen prada!”.

.
För dagordning se längre ner. Eller ladda ner kallelsen med dagordning här

.

Årsmötet är den viktigaste dagen om du vill vara med och påverka, förutsatt att du som medlem betalt medlemsavgiften för 2023 minst fyra veckor tidigare, för då har du rösträtt. Ett sätt att påverka föreningens verksamhet är att skriva en motion till stämman. I en motion kan du framföra tankar och förslag om viktiga saker som du tycker föreningen ska genomföra. Motionen ska skickas in före februari månads utgång: kontakt@sagobygden.se .

.

TIPSA GÄRNA!
Alla medlem kan också nominera kandidater till styrelsen. Dina förslag lämnar du till valberedningens kontaktperson: Björn Gullander, 073-068 28 05

.

Anmäl dig senast 24 mars så vi kan beräkna platser och fika. kontakt@sagobygden.se eller ring 0372-148 55

//

DAGORDNING
1. Val av mötesordförande
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringspersoner och två rösträknare
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av röstlängd
6. Styrelsens årsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultaträkning
9. Fastställande av balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
11. Beslut i anledningen av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
12. Bestämmanden av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
13. Val av ordförande, kassör och firmatecknare
14. Val av övriga ledamöter i styrelsen
15. Val av revisorer, lekmannarevisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Fastställande av årsavgift enligt § 6.1
18. Motioner
19. Tillsättande av en medlemsgrupp för aktiviteter i Eskilsgården
20. Tine Winther berättar om pågående och kommande verksamhet
21. Mötets avslutande

.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

.

Per Gustavsson / Ordförande Berättarnätet Kronoberg
Ljungby 2023.03.01