Fredrik Elg

Fredrik Elg har i uppdrag att utreda möjligheten att skapa ett institut för muntligt berättande utifrån Sagobygdens verksamhet.

Fredrik verkar som strategisk kulturutvecklare och har bland annat varit ansvarig för förstudiearbetet för Rörelsernas museum och arbetat som utvecklingschef på kulturförvaltningen i Malmö. Fredrik har framförallt specialiserat sig på brytningspunkten mellan demokrati och kultur, och arbetade under en tid som projektledare för fristäder för förföljda konstnärer och författare på Statens kulturråd. Han är utbildad vid Malmö universitet, European Film College, Lunds universitet och University of Cape Town in Sydafrika.

Epost: fredrik.elg@sagobygden.se
Telefon: 0372-148 55 vx