Ingalill Eriksson

Arbetar med att sköta om våra lokaler, putsar och fejar såväl golv som tak.

Telefon: 0372-148 55 vx
E-post: kontakt@sagobygden.se