Livsviktiga berättelser

BERÄTTELSER I LANDSKAPET OCH SAGOBYGDEN

VI SÖKER DIG SOM HAR EN BERÄTTELSE som har en särskild betydelse för dig, och som gärna är knutet till en plats i Sagobygden. Det kan vara stort eller litet, nytt eller gammalt, vardag eller fest, glatt eller sorgligt.

.

Landskap och samhällen förändras, men minnen och berättelser lever vidare. Berättelser som är knutna till specifika platser kan hjälpa oss att orientera oss och sprida lokalhistoria. Våra personliga erfarenheter och tankar formar bilder av tiden, av det som består och det som förändras. Genom berättelserna kan vi ta del av dåtid och nutid, och skapa sammanhang och sammanhållning för människor i omgivningen.

.
De sägenplatser som i dagsläget är utmärkta i Sagobygden speglar en äldre berättartradition. De är insamlade i en tid då det fanns en oro för att bondesamhällets traditioner och sedvänjor skulle glömmas bort i och med industrialisering, urbanisering och emigration.

.

Vi söker dig som vill berätta något som har en särskild betydelse för dig, och som gärna är knutet till en plats i Sagobygden.

Det kan vara stort eller litet, nytt eller gammalt, vardag eller fest, glatt eller sorgligt. Det kan vara i staden, på landet, i skolan, på jobbet, vid en badplats, på en parkbänk, på ett sjukhus, i en affär, på bio, en restaurang, ett dansställe, en idrottsplats. Vad, var och när som helst.

.
Genom projektet Livsviktiga berättelser – berättelser i landskapet vill vi nu utveckla Sagobygden till att även omfatta personliga berättelser som är knutna till platser i landskapet.

.
Målet är att stärka den lokala gemenskapen genom möjligheten att på ett enkelt sätt dela med sig och samtidigt ta del av berättelser med lokal anknytning. Berättelserna kommer att samlas in och med uppgiftslämnarnas godkännande, och om inget annat hindrar, kommer platserna att märkas ut och berättelserna att kunna tas del av på plats. Detta blir, tillsammans med de redan befintliga sägenplatserna, en del av Sagobygdens publika och pedagogiska verksamhet.

.
Lämna ditt minne så utvecklar vi Sagobygden tillsammans!

Skicka ett mejl, ett brev eller ring mig!
.

Med vänliga hälsningar
Lina Midholm
Berättarantikvarie
Märta Ljungbergsvägen 1, 341 35 Ljungby
0720-88 03 26, 0372-148 55
lina.midholm@sagobygden.se

.

Nu ser vi fram emot att höra just din historia!

.

Projektet Livsviktiga berättelser stöds av Leader Linné Småland, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader.