Mia Vickell

Mia är ny berättarpedagog på Sagobygden sedan november 2021. Det är en dröm som går i uppfyllelse, dels att återse sitt kära Småland efter flera år i Göteborg, och dels att på heltid få arbeta för att göra skillnad med berättandet som verktyg. Att agera och viljan att beröra sin omgivning har alltid funnits där, och med härlig energi som främsta vapen, kommer Mia möta alla åldrar på alla tänkbara platser, från de yngsta till de äldsta.

Telefon 072-644 60 17, 0372-148 66/55 vx

Epost mia.vickell@sagobygden.se