Nordisk Kulturfond

Dans, musik och berättande som kulturarv i en digital tid
KulturÖsterbotten (Fi), Sagobygden (Sv) och Stiftinga Hilmar Alexandersen (No) har tillsammans ett projekt för att utveckla nya digitala medier för 1) dans, 2) musik och 3) berättande som immateriellt kulturarv. Vi skapar interaktiva byggstenar som kan sättas ihop i olika former för föreställningar och utställningar.

 

Vi använder samskapande som metod och vi har arbetsmöten i alla tre länderna där vi både informerar om befintliga projekt och arbetar med att vidareutveckla nya kommunikationssätt.

 

Utöver de tre samarbetspartnerna har LaFo Folkmusiksenter (Fi), Aesthetic Obstacles (Sv), Certec Institution för designvetenskaper vid Lunds universitet (Sv), Ablemagic (No) och Norska centret för folkmusik och folkdans (No) varit involverade i projektet, samt enskilda volontärer i varje land.

 

Vi har givit varandra råd om vart och ett av våra projekt i alla tre länderna och den finske musikern Juho Kivivuori och den svenska sångerskan Isa Holmgren har bidragit under inspelningen till föreställningen Arv, som kommer att visas i det helt digitala rummet Steinkaret i Steinkjer Kulturhus i Norge med premiär under Hilmarfestivalen i november 2023.