Berättandet - En viktig del i demokratibyggandet

Nyheter

Sagobygden har medverkat i poddserien om Levande kulturarv som lyfter nya perspektiv på hur kulturell mångfald kan odlas och värnas från generation till generation.

Poddserien Living Heritage producerades i samarbete med Kaustinen och Suiti. Här lyfts nya perspektiv på immateriellt kulturarv, hållbar utveckling och hur dessa är sammanflätade och om hur kulturell mångfald kan odlas och värnas från generation till generation? Olika enheter på UNESCO:s lista över immateriella kulturarv har intervjuats om glädjen och utmaningar med att utöva sina traditioner, där vi på Sagobygden i ett avsnitt ”Finding your voice through stories” berättar om vikten av berättande som en byggare av demokrati.

I de upplevelsebaserade poddavsnitten varvas ljudlandskap, berättande och traditionell musik med intervjuer med traditionsbärare och experter. Projektet ”Sharing intangible cultural heritage knowledge in Nordic and Baltic Region” har genomförts med stöd av Erasmus+ . Intervjuare är journalist och folkmusiker Amanda Kuranne.

 

Länk till projektbeskrivning

Länk till poddavsnitten

Läs mer om några av Sagobygdens projekt