Ljungby Kommun sätter fokus

Nyheter

Ljungby Kommun har en vision om att nå 35 000 invånare år 2035. Sagobygden är en av de externa parter som tillsammans med kommunen arbetar för att nå målet.

Sagobygden och berättartraditionen är ett av de fyra fokusområden som Ljungby Kommun arbetar med för att nå visionen om ökad tillväxt och tillsammans forma en attraktiv framtid. Dagens värd, verksamhetsledare Tine Winther, inledde träffen vid Glosons nya lekplats med att berätta om vem Gloson är, och varför hon står där hon stor. Därefter föreläste Tine på Sagomuseet om Sagobygdens breda verksamhet, med följande workshops och diskussioner inom fokusgrupperna kring ”Tillsamman formar vi framtiden”, och kort sägen-tips-runda i museets trolska trädgård. En sak är säker, numera vet alla hur man skyddar sig mot Gloson.

 

De fyra fokusområdena är:
– Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer.
– Inleda ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun.
– Utveckla arbetet kring berättartraditionen.
– Näringsliv.

Fokusområdena har Ljungby kommun tagit fram i en omvärldsanalys. Omvärldsanalysen bygger på forskning, statistik och idéer från workshops. I omvärldsanalysen pekas tio centrala punkter ut och av dessa har politikerna beslutat om de fyra fokusområdena.

Läs mer på ljungby.se