Sagobygden är med på FEST konferensen i danska Svendborg

Nyheter

Det känns overkligt efter nästan två års isolering, att vi är 105 medverkande på plats plus ett stort antal deltagare digitalt från hela Europa, som samlats för att nätverka, utbyta idéer, tankar och knyta band inom berättandet.

Vi inledde konferensen med två dagars givande nordiskt-baltiskt möte om bland annat hur vi kan ta oss an framtiden tillsammans men också hur vi kan ta lärdom från hur olika vi arbetar på det lokala planet.
.
Dagarna varvas med föreläsningar, samtal och workshops. Ett intressant inslag som berörde var samtalet mellan danska skådespelaren Vigga Bro och franska berättaren Abbi Patrix om ”Vikten av att se lyssnaren och vara närvarande i varje detalj”. Också ett studiebesök på en folkhögskola för lärare där just berättandet är en väsentlig del i undervisningen, gjorde intryck. Och det påminde oss om våra vänner på Blekinge Folkhögskola, där man plockat in berättandet i undervisningen på dramalinjen, som numera heter ”Berättar- och teaterlinjen”.
.
*FEST – Federation for European Storytelling
Det är ett globalt nätverk av organisationer och föreningar som är aktiva inom berättandet. Man strävar efter att stärka berättarvärlden genom delning, lärande och relationsbyggande.

 

FEST Konferensen
Varje år välkomnas över 100 deltagare och olika intressenter från det internationella berättargemenskapen som bjuds att träffas och skapa nya allianser, dela kunskap och bästa praxis, utforska och utveckla nya färdigheter. Konferensen 2021 kommer att fokusera på innovation av scenkonsten i denna föränderliga värld, innovation av traditionen med muntligt berättande och traditionens roll för att förnya konsten. Det erbjuds workshops och föreläsningar, öppna diskussioner och strukturerade nätverksmöjligheter.

 

Läs mer om FEST