Du är varmt välkommen till Årsmötet i Berättarnätet Kronoberg 30 mars

Nyheter

Tiden går fort. Snart är det årsmöte och dags att förnya ditt medlemskap, du som inte redan ordnat detta. Du har hört det förut, och det tål att upprepas, att ditt stöd är både viktigt och värdefullt. Med dig som medlem bidrar du till att vår ideella förening med Unesco status fortsätter växa och utvecklas. Samtidgit är det viktigt att vi inspireras och har roligt tillsammans.

Årets högtidsdag – Kallelse till föreningsstämman – Årsmöte i Berättarnätet Kronoberg

Torsdag 30 mars kl 19.00 på Sagomuseet i Ljungby

.

PÅ PROGRAMMET
::  Årsmötesförhandlingar
::  Catarina Carleson, medlem i vår förening, deklamerar dikter på Lönsbodamål inspirerad av de äldre människor hon träffat på. Catarina berättar också om bakgrunden till dessa.  Om det är en turdag när det är Årsmöte, då kanske Gerda Göing tittar fram. Det bästa betyg  Catarina fått en gång är äkta göingska: ”Dä ä artit (märkligt/konstigt), du söm prada såu grann, du konna skriva pressis söm en annen prada!”.

::  Tårtkalas, vi upprepar förra årets smaksuccé

::  Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse och eventuellt övriga stämmohandlingar finns tillgängliga på Sagomuseet från 15 mars.

::  Anmäl gärna ditt deltagande senast 24 mars. Uppge om du har någon matallergi:  kontakt@sagobygden.se eller 0372-148 55

.

Ladda ner kallelsen här

.

DAGORDNING
1. Val av mötesordförande
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringspersoner och två rösträknare
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av röstlängd
6. Styrelsens årsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultaträkning
9. Fastställande av balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
11. Beslut i anledningen av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
12. Bestämmanden av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
13. Val av ordförande, kassör och firmatecknare
14. Val av övriga ledamöter i styrelsen
15. Val av revisorer, lekmannarevisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Fastställande av årsavgift enligt § 6.1
18. Motioner
19. Tillsättande av en medlemsgrupp för aktiviteter i Eskilsgården
20. Tine Winther berättar om pågående och kommande verksamhet
21. Mötets avslutande

.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

.

Per Gustavsson / Ordförande Berättarnätet Kronoberg
Ljungby 2023.03.01