Livsviktiga berättelser

”Livsviktiga traditioner/Livsviktiga berättelser” är arbetsnamnet för det samarbete som utförts inom projektet Kurant, KulturÖsterbotten, Finland och projektet Livsviktiga berättelser, Berättarnätet Kronoberg, Sverige.

Naturligtvis dör man inte utan sina traditioner eller berättelser, men för många ger de livet en betydelsefull guldkant. Det här blir tydligt då mänskor berättar om sina tankar och erfarenheter.

I Österbotten dokumenterades livsviktiga berättelser i form av podden ”Jag och min tradition. Om kulturarv och tryggande i Österbotten”. Serien är ett exempel på att livsviktiga traditioner kan se ut och fungera på väldigt olika sätt beroende på utövare och domän. Samtidigt synliggörs god praxis för tryggande av goda traditioner i Österbotten, Finland.

Berättarnätet Kronoberg har i sin tur dokumenterat livsviktiga berättelser genom intervjuer med människor främst kring berättelser knutna till olika platser i Sagobygden. Landskap och samhällen förändras, men minnen och berättelser lever vidare, och målet har varit att stärka den lokala gemenskapen över generations- och kulturgränser genom möjligheten att dela med sig och samtidigt ta del av berättelser med lokal anknytning.

Länkar till KulturÖsterbottens projekt:

https://www.kulturosterbotten.fi/vara-projekt/kurant/livsviktiga-traditioner

https://kurant.podbean.com/