43. Hacka-Eva

Om sägenplatsen

HACK-EVA - Ge människorna varsin hacka!

Lång tillbaka i tiden bodde det mycket mer folk här i trakten än jorden kunde föda. Folk svalt och hungrade. Vad skulle man ta sig till? Många tyckte att man skulle klubba ihjäl alla gamla. En tredjedel av befolkningen skulle dödas.

I Finnveden, som den här trakten kallades, levde en drottning som hette Eva. Hon ansågs vara mycket klok. Hon sa att det var bättre att låta människorna leva och istället ge dem varsin hacka så att de kunde röja, hacka upp jorden och så havre och rovor. Så skedde också. Sedan dess kallades drottning för Hack-Eva. Runt omkring i skogarna här i trakten finns därför gott om stenrösen. De kallas för hackerör. De små jordbruken kallades för hackhemman.

I själva verket har odlingsrösen kastats upp ända fram till 1900-talet för att få mer mark att odla. Ett stort antal rösen är från yngre bronsåldern och äldre järnåldern, och kan alltså vara upp till 3000 år. Det var då åkerbruket blev viktigare för människorna här i Lagadalen. Under yngre järnåldern, 500-1100 e Kr bosatte sig allt fler människor utefter ån Lagan. Ett tecken på att Lagadalen i Berga socken och Finnveden var en viktig plats är att kung Magnus Ladulås år 1279 i ett privilegiebrev gav en biskop rätt att anlägga en stad här.

Lyssna på berättelsen

Hitta till sägenplatsen

N 56°55.062 , E 013°58.220