8. Ebbe Skammelson och Angelstad kyrka

Om sägenplatser

Riddaren Ebbe Skammelson dräpte i vredesmod sin trolovade. Han slogs i bojor och dömdes till att vistas ett dygn på var och en av sjön Bolmens 365 öar. Efter ett år sökte han sig till Angelstad kyrka, steg upp på en sten och sade: ¨Är jag värd att vila i helgad jord så sker det.¨ I detsamma föll bojorna av honom. Ebbe föll död ner och i stenen blev ett kors och ett fotavtryck synligt. Ebbes bojor blev till kors på kyrktaket.

Lyssna på berättelsen

Hitta till sägenplatsen

N 56°49'58.85544, E 13°46'12.31788