Samarbeten / Projekt

Samarbeten/Projekt

Vår verksamhet bygger i stort på samverkan, samarbeten och projekt, det är så vi har kunnat växa genom årens lopp. För oss är det av stor vikt att finna partners att utvecklas tillsammans med. Vi har genom åren säkert genomfört 100 projekt, ingen vet säkert, men att det är många vet vi!  Vi har gjort dem själva eller i samarbete, men en eller flera partners. Vi har gjort dem lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Till projekten söker vi bidrag från stiftelser, fonder, myndigheter mm. Vi är vana vid att söka och vet vart möjligheterna finns. Har du en projektidé? Tveka inte, ring så kanske vi kan finna ett nytt samarbete!

 

Pågående projekt

Kronoberg utvecklar en internationell arena för muntligt berättande, ett projekt för att utveckla Sagobygdens relationer med internationella organisation, med akademin, stärka muntligt berättande som konstform på nationell nivå samt stärka muntligt berättande som profilfråga i regionen. Med stöd av Kulturrådet, Region Kronoberg, Ljungby, Alvesta och Älmhults kommuner. För mer info kontakta Meg Nömgård meg.nomgard@sagobygden.se

 

Kultur i vården. Vi har fått i uppdrag av Region Kronoberg att arbeta aktivt med kultur inom vården. Vi arbetar med Barn- och ungdomskliniken på sjukhuset i Växjö, Sjukhusbibliotekets och rehabiliteringen. Vi arbetar med att berättandet ska användas som en del av den personcentrerade vården. För mer info kontakta Tine Winther, tine.winther@sagobygden.se

 

Möten med minnen, anpassade visningar till de med demens, 2016 – pågående. Med stöd från Postkodslotteriet, Sparbankstiftelsen. För mer info kontakta Tine Winther, tine.winther@sagobygden.se

 

Hör & Gör, ett utvecklingsprojekt med regional hemslöjdskonsultern i Bleking, Halland, Jönköping Kalmar, Kronoberg och Skåne. För mer info kontakta Tine Winther, tine.winther@sagobygden.se

 

Nordic-Baltic network for Intangible Culture Heritage: Tillsammans med nordiska och baltiska kollegor bygger vi nätverk för immateriellt kulturarv. För mer info kontakta Meg Nömgård, meg.nomgard@sagobygden.se

 

Nordic-Baltic Storytelling network: Tillsammans med nordisk och baltiska kollegor utbyter vi erfarenheter kring berättandet i våra olika grannländer. Med stöd från Nordisk Kulturkontakt. För mer info kontakta Meg Nömgård, meg.nomgard@sagobygden.se

 

Ett axplock av avslutade projekt, de senaste åren

::  Berättelser för läslust och integration, i Ljungby kommun, projektet genomfördes med stöd av Kulturrådet,2016

::  Litterära klassiker, med Sunnerbogymnasiet, vi arbetade med bla Eddan och Machbeth, projektet genomfördes med stöd av Kulturrådet, 2017

::  Religionens berättelser, Sunnerbogymnasiet, religiösa berättelser utefter olika teman, projektet genomfördes med stöd av Kulturrådet, 2017

::  Läsförståelse projekt för grundsärskolan, Kungshögsskolan, Ljungby, projektet genomfördes med stöd av Kulturrådet, 2019

::  Storytelling for Social Cohesion, Tillsammans med National Museum of Ethnography and Natural History, Moldavien, projektet genomfördes med stöd av Svenska Institutet, 2018-2019