Äldre projekt av intresse

Samarbeten och Projekt

Vår verksamhet bygger i stort på samverkan, samarbeten och projekt, det är så vi har kunnat växa genom årens lopp. För oss är det av stor vikt att finna partners att utvecklas tillsammans med. Vi har genom åren säkert genomfört hundratals projekt, ingen vet säkert, men det är många! Vi har gjort dem själva eller i samarbete, med en eller flera partners. Vi har arbetat både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Till projekten söker vi bidrag från stiftelser, fonder, myndigheter mm, och här finns en god kunskap i söka och känna till vart alternativen finns.

Har du en projektidé?
Tveka inte, hör av dig och låt oss se om och hur vi kan skapa nya möjligheter tillsammans. Vi är öppna för både stora och mindre projekt!
Hör av dig till kontakt@sagobygden.se , 0372-148 55.

 

Här presenteras några av genomförda projekt.

BARNSÄGENKARTAN

Barnsägenkartan ska bli en tecknad spännande och tilltalande karta över Sverige med ett 50-tal sägenplatser markerade runt om i landet. Genom att klicka på sägenikonen kommer användaren vidare till en film där en berättare på ett målande sätt återger sägnen. Besökaren på sidan får fördjupad information och kan även läsa sägnen i text. Målgruppen är främst elever och lärare på låg- och mellanstadiet och kartan ska stimulera till att arbeta vidare i skolan; att leta efter lokala sägner t.ex. i lokala museers och i hembygdsföreningars arkiv, men också främja en interaktivitet så att barns berättelser och bilder kan laddas upp och spridas genom sägenkartan.

De äldre sägnerna kan ge perspektiv på de moderna sägner som berättas idag, ofta av barn. Sägner, oavsett hur och när de kommer till, handlar ofta om olika företeelser, om möten och personer som upplevs som annorlunda och återspeglar rädslor och även fördomar. Idag läser vi dem kanske på nätet där de kan gå under benämningen ”fake news”. I dagens informationssamhälle blir det viktigt att tidigt lära sig var och hur vi kan hitta olika slags information. Att reflektera över vad som är sant eller inte sant, om det finns fler sanningar och vem det är som skapat den information vi får till oss.

 

En lärarhandledning kommer att knytas till kartan. Sägner tillsammans med pedagogiska verktyg inspirerar till att utveckla barn och ungas berättande, stärka och utveckla språk och kommunikation. De skapar ett intresse för hembygdens och landets historia och geografi, samt för äldre tiders föreställningsvärldar och hur man kan söka information och arbeta källkritiskt.

För mer info kontakta Berättarantikvarie Lina Midholm: lina.midholm@sagobygden.se

 

LIVSVIKTIGA BERÄTTELSER – MINNESBERÄTTELSER I LANDSKAPET

Landskap och samhällen förändras, men minnen och berättelser lever vidare. Platsberättelser kan hjälpa till att orientera oss i landskapet och sprida lokalhistoria. Genom dem kan vi ta del av dåtid och nutid, skapa sammanhang och sammanhållning för människor i omgivningen. Personliga erfarenheter, tankar och värderingar formar bilder av vår tid, av det som består och det som förändras.

De sägenplatser som i dagsläget är utmärkta i Sagobygden speglar en äldre berättartradition. De är insamlade i en tid då det fanns en oro för att bondesamhällets traditioner och sedvänjor skulle glömmas bort i och med industrialisering, urbanisering och emigrering. Genom projektet Livsviktiga berättelser – Minnesberättelser i landskapet vill vi nu utveckla Sagobygden till att även omfatta personliga samtida minnesberättelser som är knutna till platser i landskapet.

 

Vi söker människor som vill berätta något som har en särskild betydelse för dem, och som gärna är knutet till en plats i Sagobygden. Berättelserna kommer att samlas in och tillgängliggöras genom analog och digital teknik. Med uppgiftslämnarnas godkännande, och om inget annat hindrar, kommer platserna att märkas ut och berättelserna att kunna tas del av på plats. Detta blir, tillsammans med de redan befintliga sägenplatserna, en del av Sagobygdens publika och pedagogiska verksamhet.
Målet är att stärka den lokala gemenskapen över generations- och kulturgränser genom möjligheten att på ett enkelt sätt dela med sig och samtidigt ta del av berättelser med lokal anknytning. Tillsammans utvecklar vi Sagobygden som besöksmål!

För mer info kontakta Berättarantikvarie Lina Midholm: lina.midholm@sagobygden.se

 

KRONOBERG UTVECKLAR EN INTERNATIONELL ARENA FÖR MUNTLIGT BERÄTTANDE

Ett projekt för att utveckla Sagobygdens relationer med internationella organisation, med akademin, stärka muntligt berättande som konstform på nationell nivå samt stärka muntligt berättande som profilfråga i regionen. Med stöd av Kulturrådet, Region Kronoberg, Ljungby, Alvesta och Älmhults kommuner.
För mer info kontakta Verksamhetsledare Tine Winther tine.winther@sagobygden.se

 

KULTUR I VÅRDEN

Vi har fått i uppdrag av Region Kronoberg att arbeta aktivt med kultur inom vården. Vi arbetar med Barn- och ungdomskliniken på sjukhuset i Växjö, Sjukhusbibliotekets och rehabiliteringen. Vi arbetar med att berättandet ska användas som en del av den personcentrerade vården.
För mer info kontakta Tine Winther, tine.winther@sagobygden.se

 

MÖTEN MED MINNEN

Aanpassade visningar till de med demens, 2016 – pågående. Med stöd från Postkodslotteriet, Sparbankstiftelsen. För mer info kontakta Verksamhetsledare Tine Winther tine.winther@sagobygden.se

 

HÖR & GÖR

Ett utvecklingsprojekt med regional hemslöjdskonsulterna i Bleking, Halland, Jönköping Kalmar, Kronoberg och Skåne.
För mer info kontakta Verksamhetsledare Tine Winther tine.winther@sagobygden.se

 

NORDIC-BALTIC NETWORK FOR INTANGIBLE CULTURE HERITAGE

Tillsammans med nordiska och baltiska kollegor bygger vi nätverk för immateriellt kulturarv.
För mer info kontakta Verksamhetsledare Tine Winther tine.winther@sagobygden.se

 

NORDIC-BALTIC STORYTELLING NETWORK

Tillsammans med nordisk och baltiska kollegor utbyter vi erfarenheter kring berättandet i våra olika grannländer. Med stöd från Nordisk Kulturkontakt.
För mer info kontakta Verksamhetsledare Tine Winther tine.winther@sagobygden.se

:: Vättar och väsen i Vattenriket
Vattenriket i Kristianstads kommun utsågs 2005 av Unesco till biosfärområde. Efter ett studiebesök i Sagobygden inför utvecklingen av fyra olika besöksmål i Vattenriket, fick vi uppdraget att sammanställa material, läsa in materialet samt göra en första guidning på platserna.
– Research för platserna Balsberget, Forsakar, Norra Lingenäset, Äspet. Materialet bearbetas till ett manus för guidning. – Några av berättelserna från de fyra platserna kommer läsas in för att besökare framöver ska kunna lyssna på dem på plats.  – Sagobygden kommer att genomföra en guidning tillsammans med en naturguide under våren 2021, och genom en berättarworkshop kommer naturguiderna få verktygen att berätta alla dessa fantastiska berättelser på guidade turer framöver.

Under denna resa har vi fått lära känna jätten Balser på Balsberget, vi har upplevt olycklig kärlek och bottenlösa vattenhål vid Forsakar samt skog och hav med träd, växter, djur, insekter, fåglar och fiskar – som det i sin tur finns sagor och sägner om, och vad de i folktron sägs kunna användas till.

 

::  Berättelser för läslust och integration, i Ljungby kommun, projektet genomfördes med stöd av Kulturrådet,2016

::  Litterära klassiker, med Sunnerbogymnasiet, vi arbetade med bla Eddan och Machbeth, projektet genomfördes med stöd av Kulturrådet, 2017

::  Religionens berättelser, Sunnerbogymnasiet, religiösa berättelser utefter olika teman, projektet genomfördes med stöd av Kulturrådet, 2017

::  Läsförståelse projekt för grundsärskolan, Kungshögsskolan, Ljungby, projektet genomfördes med stöd av Kulturrådet, 2019

::  Storytelling for Social Cohesion, Tillsammans med National Museum of Ethnography and Natural History, Moldavien, projektet genomfördes med stöd av Svenska Institutet, 2018-2019