Berättarnätet Kronoberg

BERÄTTARNÄTET KRONOBERG ÄR EN IDEELL FÖRENING

DEN MUNTLIGA BERÄTTARTRADITIONEN

:: Vi värnar om det muntliga berättandet och vill medverka till att den muntliga berättartraditionen förs vidare.
:: Vi vill sprida kunskap om folkdiktens sagor och sägner samtidigt som vi strävar efter att lyfta fram människors egna livsberättelser i dagens samhälle.
:: Vi fungerar också som ett kontaktnät mellan människor som är intresserade av berättande.

 

BLI MEDLEM

Inspireras, ha kul och och upptäck det muntliga berättandet i alla möjlig former!
Klicka här för mer info.

 

VI FINNS I LJUNGBY

Här driver vi Sagomuseet och Sagobygden, som har en stor verksamhet riktad både till allmänheten, skolor, företag och privat personer.
Varje år arrangerar vi Ljungby Berättarfestival, där ett 50-tal berättare från hela världen delar med sig av sina bästa berättelser.
Festivalen har ett samarbete med Musik i Syd, som arrangerar flera olika musikaliska föreställningar under de fyra dagarna.

 

PROGRAM ÅRET RUNT

Under hela året arrangerar vi en rad olika föreställningar, föreläsningar, utställningar  och kurser, både på Sagomuseet men även ute i Sagobygden.
Vi samarbetar också med olika föreningar, organisationer, kommuner.
Vi delar också ut Mickelpriset där vi uppmärksammar någon som gjort stora insatser för att bevara det muntliga berättandet. Berättarnätet Kronoberg har medlemmar från hela Norden.

 

BERÄTTARNÄTET KRONOBERGS STYRELSE 2019

Ordförande
Per Gustavsson
per.gustavsson@telia.com
Vice Ordförande
Bengt Johansson
bengt.art.johansson@telia.com

 

Ledamöter
Irene Olofsson
irene.olofsson@bolmso.se
Agneta J-son Granemalm
agneta@granemalm.se
Kjell Sundberg
kjellarnesundberg@yahoo.se
AnnKarin Ånman
annkarin.anman@gmail.com
Maria Berglund
miaberglund74@gmail.com

 

Läs mer Berättarnätet Kronoberg

Verksamhetsberättelse 2019 för nedladdning

Verksamhetsberättelse 2018 för nedladdning