Berättarnätet Kronoberg

BERÄTTARNÄTET KRONOBERG ÄR EN IDEELL FÖRENING

DEN MUNTLIGA BERÄTTARTRADITIONEN

:: Vi värnar om det muntliga berättandet och vill medverka till att den muntliga berättartraditionen förs vidare.
:: Vi vill sprida kunskap om folkdiktens sagor och sägner samtidigt som vi strävar efter att lyfta fram människors egna livsberättelser i dagens samhälle.
:: Vi fungerar också som ett kontaktnät mellan människor som är intresserade av berättande.

 

BLI MEDLEM

Inspireras, ha kul och och upptäck det muntliga berättandet i alla möjliga former!
Klicka här för mer info.

 

SAGOBYGDEN MED VERKSAMHET  I LJUNGBY, ÄLMHULT OCH ALVESTA

Sagomuseet med personal finns och utgår ifrån Ljungby. Sagobygden har en stor verksamhet riktad både till allmänheten, skolor, vård och omsorg, företag och privat personer.
Varje år arrangerar vi Ljungby Berättarfestival, där ett 50-tal berättare från hela världen delar med sig av sina bästa berättelser. Festivalen har ett samarbete med Musik i Syd, som medverkar med flera olika musikaliska föreställningar och workshops.

 

PROGRAM ÅRET RUNT

Under hela året arrangerar vi en rad olika föreställningar, föreläsningar, utställningar, workshops och kurser i Sagobygden och på Sagomuseet. Utöver detta bedriver vi även verksamhet som verkar och syns både nationellt och internationellt.

Vi samarbetar med en rad olika föreningar, organisationer, kommuner, institutioner och företag. En höjdpunkt under året är utdelningen av Mickelpriset där vi uppmärksammar någon som gjort stora insatser för att bevara det muntliga berättandet, det sker oftast under högtidliga former på berättarfestivalen. Berättarnätet Kronoberg har medlemmar från hela Norden.

BERÄTTARNÄTET KRONOBERGS STYRELSE 2021

Ordförande
Per Gustavsson
per.gustavsson@telia.com
070-631 30 93

Vice ordförande
Maria Berglund
miaberglund74@gmail.com

Kassör
Bengt Johansson
bengt.art.johansson@telia.com

 

Ledamöter
Irene Olofsson
irene.olofsson@bolmso.se
Agneta J-son Granemalm
agneta@granemalm.se
Kjell Sundberg
kjellarnesundberg@yahoo.se
Joakim Stoltz
joakim.stoltz@lnu.se
Lotta Clausen
hovdingeskola1@gmail.com
Katarina Lönngren Rask
info@katarinalonngren.se

 

Läs mer mer Berättarnätet Kronoberg. Ladda ner verksamhetsberättelser:

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018