Inspirationsdag Sagobygden. Det var en gång - Så går vi vidare.

Datum: 7 oktober

Tid: 09.00 - 16.00

Plats: Garvaen, Ljungby (Granne med Sagomuseet)

Entré: 300 kr för heldag, inkl lunch och två fika tillfällen.

Evenemang

Alla intresserade är välkomna till en berikande dag för både deltagare och Sagobygden i stort. Vi kommer bland annat lyfta frågor som "Hur går vi vidare, vilka steg är möjliga, på vilket sätt, vad är aktuellt nu och hur möter vi mot framtiden?".

INBJUDAN TILL INSPIRATIONSDAG. DET VAR EN GÅNG – SÅ GÅR VI VIDARE
Utifrån exemplet Sagobygden.
.
EXEMPEL FÖR DAGEN:
Hur kan sagor, sägner och muntligt berättande bygga broar, överskrida gränser och skapa gemenskap, stärka hemkänslan och väcka historieintresset, uppmuntra fantasi, språk och kreativitet, utforma besöksmål och stimulera naturintresset?
Medverkar gör Vetenskapliga rådet på Sagobygden. Klicka här för mer information.

.
TID: Klockan 09:30 – 16:00
PLATS: Garvaren, Ljungby
KOSTNAD: 300 kr (kaffe/fralla, lunch och eftermiddagsfika ingår)
.
9:00 – 09:30 Registrering. kaffe och fralla
9:30 – 12:00 Konkreta exempel från arbetet inom förskola, skola, omsorg, turism samt guidning på Sagomuseet
.
Öppningstal av Martin Sundin – Generaldirektör, Institutet för språk och folkminnen (ISOF)
.
Medverkande:
PER GUSTAVSSON – Författare, berättare och ordförande i Berättarnätet Kronoberg
TINE WINTHER – Verksamhetsledare och berättare, Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden
CAMILLA EK – Berättarpedagog, Sagobygden
MIA VICKELL – Berättarpedagog, Sagobygden
JAKOB ELOFSSON – Berättarpedagog, Sagobygden
LINA MIDHOLM – Berättarantikvarie, Sagobygden
.
12:00 – 13:00 LUNCH – buffé serveras
13:00 – 16:00 Forskare belyser verksamheten och vi utbyter erfarenheter och framtidsutsikter.

.
Medverkande:
ALF ARVIDSSON – Professor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, kommer att hålla ihop eftermiddagen när vi får lyssna på följande:
OLA HENRICSSON – Doktorand i Pedagogiskt arbete vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs Universitet
LIZETTE GRADÉN – Universitetslektor, docent vid Lunds universitet, avdelningen för etnologi, Institutionen för kulturvetenskap
TOM O´DELL – Professor, Lunds universitet, avdelningen för etnologi, Institutionen för kulturvetenskap
FREDRIK SKOTT – Etnolog och chef för Institutet för språk och folkminnen i Göteborg, docent, sekreterare Kungl. Gustav Adolfs Akademien
BODIL PETERSSON – Professor i arkeologi med inriktning kulturarv vid Linnéuniversitet
ANDERS HÖGBERG – Professor i arkeologi, föreståndaren för Centrum för tillämpat kulturarv vid Linnéuniversitet
MARINA JOGMARK – Fil.dr, universitetslektor vid Linnéuniversitetet, Institutionen för organisation och entreprenörskap, Kalmar
CHARLOTTE MAGNUSSON – Tekn dr, docent, Certec, Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola
.
Dagen avslutas med reflektioner och frågor
.
Anmälan och frågor ställs till: tine.winther@sagobygden.se senast den 23 september 2022
Vid anmälan ange faktureringsadress samt eventuell specialkost.
.
VI HÄLSAR ALLA INTRESSERADE VARMT VÄLKOMNA!

Ladda ner inbjudan!