Integritetspolicy Medlemshantering

Integritetspolicy för Medlemshantering

Ideell förening: Berättarnätet Kronoberg
Organisationsnummer: 829000–9110
Adress: Märta Ljungbergsvägen 1, 341 35 Ljungby

 

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem
Här förklaras hur den ideella föreningen Berättarnätet Kronoberg, org.nr 829000–9110, samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor om denna policy hör av dig till oss: kontakt@sagobygden.se eller 0372 -148 55.

 

När du blir medlem hos Berättarnätet Kronoberg samlar vi in dina kontaktuppgifter antingen delvis eller i sin helhet: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Som medlem godkänner du att Berättarnätet Kronoberg använder dessa uppgifter för att fullfölja sina åtaganden samt för att informera om förändringar samt erbjudanden.

 

Berättarnätet Kronoberg använder sig av ett medlemsregister för att kunna delge medlemmarna information som rör föreningen, exempelvis inbjudningar till evenemang, verksamhetsnyheter, information om medlemskap etc. Medlemsregistret innehåller enbart sådana uppgifter som vi har behov av för att kunna nå och sprida föreningens information: namn, adress, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. I och med att du blir medlem godkänner du att föreningen lagrar dessa uppgifter.

 

Vem behandlar dina personuppgifter
Behandlingen av personuppgifterna görs med största möjliga hänsyn till din integritet. Medlemsregistret hanteras av programleverantören MyClub samt av utsedd personal hos Berättarnätet Kronoberg. Medlemsuppgifterna ligger enbart lagrade i medlemsregistret hos MyClub. Upprättat avtal med vår programleverantör reglerar bland annat vilka personuppgifter som behandlas, varför behandling görs, hur personuppgifter skall skyddas och hur länge de behandlas. Avtalet innehåller också instruktioner från personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde hur personuppgifterna får behandlas.

 

Så här skyddar vi dina uppgifter
Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet.

Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

 

Hur länge sparar vi uppgifterna
Vi sparar uppgifterna så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

 

Tillgång, rättelse och radering av uppgifter
Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Berättarnätet Kronoberg har om dig och verifiera den information vi har. Du har också rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv. Du har också rätten att bli raderad. Du kan då begära radering av dina personuppgifter för de fall att uppgifterna inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av uppgifterna. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vi blockerar då den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.