Lina Midholm

Jag heter Lina Midholm och är berättarantikvarie på Sagobygden, ett jobb som känns utmanande, spännande – och väldigt roligt. En uppgift är att leda projektet Livsviktiga berättelser som handlar om att samla in sentida berättelser kopplade till platser för att på så sätt lyfta en del av det immateriella kulturarvet i landskapet. Jag kommer även att leda ett projekt med en digital sägenkarta för barn, som bl.a. ska inspirera skolor över hela landet att arbeta med berättande och lokala sägner. En annan uppgift är att utveckla Sagobygden och att ansvara för sägenplatserna, både befintliga och nya.

Telefon: 072-0880326
E-post: lina.midholm@sagobygden.se