Lotta Welmsö

Arbetar med vår marknadsföring, kommunikation, sociala medier, nyhetsbrev och är spindeln i nätet till våra evenemang.

Telefon: 072-644 60 16, 0372-148 55 vx
E-post: lotta.welmso@sagobygden.se