I projektet ICH Journeys arbetar vi för att skapa varaktiga turistupplevelser

Nyheter

Tillsammans med dessa partners kommer vi upptäcka nya vinklar på hur vi kan dela levande kulturarv inom turism.

Vi är mycket glada att vi är en del av detta spännande projekt! Att tillsammans med dessa kompetenta partners upptäcka nya vinklar på hur vi kan integrera det levande kulturarvet till meningsfulla turistupplevelser, kommer bli en fantastisk resa de kommande fyra åren. Ett må är att det inspirerar till positiva samarbeten och utväxling för både arrangörer, besökare och andra intresserade.

 

De som ingår i projektet är en bra sammansättning av intressenter från olika kulturarvs-, och turismperspektiv i hela Europa:
Berättarnätverket i Kronoberg i Sverige, Muzeum Krakowa i Polen, Associazione Giochi Antichi APS from Italien, Batana-museet i Kroatien, Werkplaats immaterieel erfgoed och Thomas More University of Applied Sciences från Belgien.

 

Följ projektet på projektsidan ’ICH Journeys’ på LinkedIn:
https://bit.ly/3vwkhpM