Modernare hushållning. Sedligare levnadssätt.

Nyheter

Under 1700- och 1800-talet kom det ut en lång rad ortsbeskrivningar som skildrade socknar och härader runt om i vårt land. Författarna till dessa var präster, lantmätare, professorer och andra ämbetsmän. Nytt inlägg av Per Gustavsson på Sagobygden.Blog

Ett syfte med ortsbeskrivningarna var att föreslå reformer som kunde bidra till landets utveckling. Författarna efterlyste en modernare hushållning och ett sedligare levnadssätt. De kritiserade att allmogen levde efter invanda ålderdomliga seder och bruk, var obenägen till förändring och styrdes av en ödestro…

Läs fortsättningen på Sagobygdens.Blog

Passa på att lägga in din epostadress. Då får du en påminnelse så snart ett nytt inlägg är upplagt.

Välkommen in till en blog innehållande hundratals artiklar, berättelser, recensioner, bok- och resetips.