Hur skapar och sparar vi personliga berättelser för framtiden

Nyheter

En inspirerande föreläsning om hur vi bör tänka inför personliga intervjuer som dokumenteras och vara intressanta långt in i framtiden.

Under årets första Kulturarvsdag i Sagobygden hade vi bjudit in Susanne Nylund Skog, etnolog och forskningsarkivarie från Institutet språk och folkminnen (Isof). Hon höll en givande föreläsning om hur vi kan samla in och dokumentera personliga berättelser för framtiden, med fokus på intervjuer.
.
Vid personliga intervjuer är det viktigt att skapa ett genomtänkt upplägg och ha i åtanke, vad är ’anledningen’ för samtalet? Det ska vara hållbart, intressant och värdefullt material, även när någon ”om hundra år” söker i arkiven. Susanne berättade också om metoder och juridiska aspekter som de måste ta i beaktning inför varje tillfälle. Mer att tänka på, är att du som intervjuar bör vara neutral, hålla fokus, ställa tydliga och varierande frågor, låta den svarande tala fritt och kanske svårast av allt – våga ta pauser.
.

Har du frågor kring detta, skriv till: susanne.nylund.skog@isof.se

För inspiration och härlig lyssning och läsning:
Besök Folke – en arkivtjänst innehållande omfattande folkminnesmaterial som är 70 år och äldre.
https://www.isof.se/arkiv-och-insamling/digitala-arkivtjanster/folke